vrijdag 19 januari 2018

Ecocheques langdurig zieken.

Het bedrag dat langdurig zieken minder hadden gekregen, zou ondertussen moeten gestort zijn.
Mocht dit niet het geval zijn, kan je contact opnemen met de vakbondsvertegenwoordigers of rechtstreeks contact opnemen met de loondienst.
In totaal zou iedereen €250 gekregen hebben.

Infosessie 5/2 en 19/2/2018.

De infosessies van de afgevaardigd bestuurder SEL op 5/2 en 19/2/2018 zullen van start gaan om 14h15 en stoppen om 16h00.

Kort verslag OR van 17 januari 2018.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van 20 december 2017 is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

zaterdag 30 december 2017

Loonindexering 01/01/2018.

De lonen van de sector papierproductie worden op 1 januari 2018 met 0,44% geïndexeerd.

De volgende indexering zal plaatsvinden op 1 juli 2018 en zal gebaseerd zijn op de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex tussen januari 2018 en juni 2018.

Klik HIER, of raadpleeg de loonlijst in de rechterkolom onder rubriek Loon/Premie.

woensdag 27 december 2017

Doorwerken nieuwjaar 2017-2018.

Voor degenen die het ongeluk hebben te moeten werken op oudejaarsavond of nieuwjaarsdag...

Laat het volgende een troost zijn:

indien we het loon én de premie optellen komen we aan volgende bedragen:

31 dec: De nachtploeg zal presteren van 18u00 tot 06u00
1 jan: De ochtendploeg zal presteren van 06u00 u tot 18u00
1 jan: De nachtploeg zal presteren van 18u00 u tot 06u00
1 jan: De middagploeg zal niet presteren en neemt de feestdag op de dag zelf.
De reserve ontvangt een beschikbaarheidsvergoeding.

Portiers doen dit jaar geen nacht op 31/12, ze werken wel op 1/1 (O en N) en presteren 12u


Voor alle medewerkers welke moeten presteren op 31 december vanaf 18u00 tot 2 januari 06u00 zal de leiding via catering een warme maaltijd voorzien.

Je kan dit bericht ook raadplegen in de rechter kolom onder 'Loon/Premie'.

We wensen jullie alvast een rustige loop van de machines toe...

woensdag 20 december 2017

Forfaitaire vergoeding “doorwerken feestdag” en premie “werken kerstmis” voor 5 ploegen & 2 ploegen E&M.

De premie kan je HIER raadplegen, of aanklikken in de rechter kolom - rubriek:loon/premie.

32 euro extra nettoloon? Dat financiert u zelf!

Volgende maand misschien een iets hoger nettobedrag op uw rekening? Dat financierde u zelf! En in de toekomst zal u er extra voor betalen.

Vanaf januari zou de werkende Belg gemiddeld 32 euro per maand extra op de rekening gestort krijgen. Het resultaat van een geslaagde taxshift, klinkt het bij de regering. Dat zijn leuke dingen voor de mensen, zo met de kerstgekte in het verschiet.

Een taxshift houdt een verschuiving in van belastingen van de ene grondslag, bijvoorbeeld arbeid, naar de andere, bijvoorbeeld vermogen. Uit cijfers van de Nationale Bank en het IMF blijkt dat de taxshift van deze regering niet voor een verschuiving van belastingen zorgt, maar een taxput van 4,8 miljard euro. Cadeaus uitdelen, maar op de poef, zeg maar.

De actualiteit toont hoe de regering haar fiscaal cadeau van 32 euro zal betalen. We weten sinds kort dat vanaf 2019 één op de vijf gepensioneerden pensioen verliest, terwijl ze begonnen te werken voor hun twintigste. En dan moet de grote pensioenhervorming op basis van een puntensysteem nog komen. Uit de eerste plannen blijkt dat de regering hier 10 miljard euro mee zou willen besparen.

Ook lijken we collectief aan geheugenverlies te lijden. Twee jaar geleden hebben onze lonen een indexering overgeslagen, de indexsprong. Dat betekent twee procent minder loon. Elke maand opnieuw. Zonder indexsprong had een gemiddeld loon vandaag (en we zwanzen niet) maandelijks netto 32 euro hoger gelegen.

Valse beloftes

Is dat niet een beetje idioot: langs de ene kant 32 euro van een loon afpitsen om ze twee jaar later terug te geven? Alleen niet als je een neoliberale redenering volgt. Allereerst is er de perceptie. De indexsprong, de bevriezing van een loon, merk je amper op. Hadden wij het als vakbond niet aangeklaagd, dan had u het waarschijnlijk niet eens gemerkt. Iets meer netto op de loonbrief springt dan wel weer lekker in het oog. Electoraal een opsteker voor de regering.

Ten tweede is er een ideologische component. Met de indexsprong werd de loonkost voor bedrijven verlaagd, met om en bij de 3 miljard euro. De bedrijven beloofden jobs in ruil. Daar is nog niet veel van in huis gekomen: de Belgische werkgelegenheidsgraad stijgt bij de traagste van Europa. De uitgekeerde dividenden stegen volgens de Nationale bank wel, van 20 naar 28 miljard euro over dezelfde periode. Toeval?

Dan is er nog die andere rechtse fetisj: minder gemeenschap, minder samen regelen om het individuele risico te minimaliseren. Belastingen wijzigen voor loontrekkenden, minder sociale bijdragen voor de bedrijven en dat compenseren door... Ja, door wat eigenlijk?

De staatskas komt door de taxshift 4,8 miljard euro tekort. En dan zwijgen we over de daling van de vennootschapsbelasting die een extra gat slaat van zo'n 1,2 miljard euro in de begroting (maar de bedrijven wel 5 miljard oplevert). Als je daarbij nog andere beslissingen van het Zomerakkoord telt, zoals de uitbreiding van de flexi-jobs en het onbelast bijklussen, waar zelfs de werkgevers van zeggen dat ze gewone jobs zullen vernietigen en de sociale zekerheid hypothekeren, dan zie je de extra tekorten aan de horizon gloren. Allemaal maatregelen die de overheid, dus het gemeenschapsdenken, moeten uithongeren.

Zonder het te beseffen, financierde u met de indexsprong zelf dat iets hogere nettobedrag op uw loonbrief in januari. En u zal er in de toekomst extra voor betalen, in de vorm van een lager pensioen, minder gezondheidszorg en minder kwalitatieve openbare infrastructuur en diensten, en meer btw en accijnzen. Want waar denkt u dat de tekorten op verhaald zullen worden? Dat is budgettair, sociaal en economisch wanbeleid.

door Rudy de Leeuw (voorzitter abvv) en Lars vande Keybus (economisch adviseur abvv)

(Uit "De Morgen" van 19/12/2017)

Kort syndicaal verslag van 18 december 2017.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 20 november 2017 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Kort verslag OR van 20 december 2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van 20 december 2017 is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Actie Brussel 19/12: 'Ons pensioen is geen tombola'

De betoging tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel lokte enkele tienduizenden manifestanten naar Brussel. De kans lijkt echter klein dat de regering haar hervormingen zal terugdraaien. 'Ze kunnen tenminste niet zeggen dat ze het niet wisten.

"Waarom zijn we hier vandaag? Voor de pensioenen." Bij een PVDA-tent - een van de vele, blijkt in de loop van de dag - maakt een militant nog even duidelijk waar de betoging precies om draait. De socialistische, christelijke en liberale vakbonden protesteren tegen de pensioenhervorming van de federale regering. Dat die de pensioenleeftijd optrok naar 67 jaar, vervolgens ook de leeftijd om op brugpensioen te gaan verhoogde en binnenkort ook een puntensysteem wil invoeren, is voor de vakbonden meer dan een brug te ver. Daarom komen ze met 25.000 (volgens de politie) tot 40.000 (volgens de bonden) naar Brussel, wat vooral bij De Lijn enige hinder veroorzaakt.

"Pensioenen zijn niet links of rechts. Dit raakt iedereen", zegt ABVV-militante Sofia terwijl ze rode mutsen en petjes klaarlegt. Het is nog rustig, maar langzaam raken de straten rond het Noordstation gevuld. Bussen zetten mensen in blauwe, groene maar vooral rode jassen af. Uit de boxen knalt 'Despacito', wat enkele vakbondslieden tot een danspasje verleidt.

De menigte verzamelt zich intussen voor het podium, waar de vakbondsleiders hun achterban toespreken. ABVV-topman Rudy De Leeuw houdt een pleidooi voor een minimumpensioen van 1.500 euro. Dat is perfect betaalbaar, benadrukt hij, "maar dan moet men een halt toeroepen aan de Panama en andere Papers". Net als zijn collega heeft ACV-voorzitter Marc Leemans het over de "contractbreuk" van de regering. "Er is wel al een wet op onwerkbaar werk, maar welke maatregelen zijn er voor oudere werknemers om het vol te houden? Geen enkele!"

Geen punten maar centen
De laatste toespraak is voor enkele militanten het signaal om tientallen bommetjes te gooien. De betoging trekt zich op gang, richting Zuidstation. Johan, een ACV-vlag in de hand, kijkt om zich heen en is tevreden over de opkomst. "Dit geeft aan dat dit een onderwerp is dat gevoelig ligt bij de mensen."

In de buik van de massa loopt ACOD-lid Rik. Hij noemt de manifestatie een "duidelijk signaal". "Deze regering verandert de spelregels tijdens de rit, dat kan niet. Ik ben als ambtenaar aan een laag loon beginnen werken, maar toen werd altijd gezegd dat we ons loon uitgesteld zouden krijgen, in de vorm van een goed pensioen. Daar wordt nu aan geraakt."

In en langs de menigte lopen politici van de linkse oppositiepartijen. Onder meer Karin Temmerman (sp.a), Meyrem Almaci (Groen) en Raoul Hedebouw (PVDA) zijn aanwezig. Omringd door tientallen partijgenoten vuurt die laatste de massa van op een podium aan. "Ons pensioen is geen tombola. Wij willen geen punten maar centen!" Zijn boodschap wordt telkens op gejuich onthaald.

Vraag is echter of de regering oren zal hebben naar het protest. 's Ochtends al laat premier Michel optekenen dat de vakbonden en oppositie "angst zaaien door leugens te verspreiden".

"Ik maak me niet te veel illusies," geeft ACV-voorzitter Leemans toe, "maar wij hebben de opdracht om de verzuchtingen van de mensen op tafel te leggen zodanig dat diegenen die aan het stuur zitten niet kunnen zeggen dat ze het niet wisten."

Het ABVV dacht enkele weken geleden al hardop na over een nationale actiedag in februari, maar laat in het midden of die er ook komt. "Ik loop niet vooruit op verdere acties. Ik hoop dat de kerstdagen de premier goed doen, en dat hij met ons komt praten over onze bezorgdheden", zegt voorzitter De Leeuw.

Ook politicoloog Dave Sinardet (VUB) acht de kans klein dat de regering haar pensioenhervorming nog aanpast. "Het enige wat de vakbonden kunnen doen, is druk zetten op CD&V, maar het is al gebleken dat die partij niet echt zwaar weegt binnen deze regering."

Intussen hebben de betogers het eindpunt, het Zuidstation, bereikt. Daar staan hen bussen en wafelkramen op te wachten. Wafelverkoper Pascalino ziet hen met een grijns komen. Hij doet vandaag gouden zaken.

Uit "De Morgen" van 20/12/2017
... en soms komen we bekend volk tegen... Stephan (ABVV), samen met Gerrit, vorig secretaris ABVV papierproductie en Gino (ACV)

donderdag 14 december 2017

19/12: Samen op straat voor betere pensioenen.

De pensioenproblematiek is complex. Toch is de analyse eenvoudig: deze regering gebruikt het geld van onze pensioenen om de gaten in hun begroting te dekken. Dat we dit niet mogen laten gebeuren.

Lig jij ook wakker van je pensioen? Maak jij je ook zorgen? Laat dan nu je stem horen en maak duidelijk dat het echt wel anders moet. Want volgend jaar plant de regering nog verder te gaan en meer pensioen af te nemen.
-Ze wil zonder overleg bepalen welke jobs ‘zware beroepen’ zijn. Je voelt de bui al hangen: weinig zware beroepen zullen erkend worden.
-Ze wil een puntensysteem invoeren waarbij niemand zijn exact pensioen-bedrag en pensioenleeftijd zal kennen. Onzekerheid troef.
-Ze plant landingsbanen of tijdskrediet voor oudere werknemers om te vormen tot deeltijds pensioen, waardoor je geen pensioen meer opbouwt.
-Ze zal de regels van vervroegd pensioen verder verstrengen.
-Ze gaat voor minder minimumpensioen voor wie deeltijds werkt.

Samen zijn we sterk genoeg om het roer om te gooien
Want het kan anders en beter

Er is voldoende geld om stevige pensioenen te voorzien vanaf een deftige pensioen- leeftijd. Hoe?
Door het geld te halen waar het zit. Door de fraude en belastingontwijking te bestrijden. In 2016 is vanuit ons land meer dan 220 miljard ontsnapt naar belastingparadijzen. Daarmee kunnen we de pensioenen een serieuze boost geven!

Het ABVV wil een pensioengarantie:
-de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar
-een minimumpensioen van 1.500 euro
-stevige wettelijke pensioenen berekend op 75% van je gemiddeld loon (i.p.v. 60% nu)
-serieuze en specifieke regeling voor zware beroepen en belastend werk
-sterke sociale zekerheid, rechtvaardig gefinancierd

Laat je stem horen! Betoog mee op 19 december.

Afspraak om 10u30 op de Albert II-laan aan het Noordstation in Brussel

ABVV-leden die mee willen, kunnen mij contacteren. ABVV zorgt voor jouw treinticket!

Stephan
Syndicaal afgevaardigde ABVV SEL

vrijdag 1 december 2017

Actie Algemene Centrale! Ze komen over de brug.

Komt de regering Michel uitleggen hoe ze de miljoenen belastinggeld gaat recupereren uit belastingparadijzen? Wij verwachten ze …

Op donderdag 7 december wachten wij ze op aan het Zuid in Gent om haar voorstellen voor meer rechtvaardige belastingen feestelijk te begroeten.

Vanaf 17 uur bouwen wij de ambiance op met een interactief totaalspektakel. Aan de bezoekers van dit positieve evenement bieden we warme spijs en drank aan in het kader van Music for Life, ten voordele van Netwerk tegen Armoede.

We wachten tot 19 uur.

CAO 2017-2018: ecocheques voor langdurig zieken en interims.

De directie heeft bevestigd dat het verschil zal bijgelegd worden voor langdurig zieken (iedereen zal dus in totaal €250 ontvangen).

Interims krijgen de ecocheques pro rata. Wie 6 maand gewerkt heeft in 2017, zal 6/12 van €250 ontvangen.

Juiste ploegrooster dagonderhoud 2018.

Bij bespreking van de kalender dagonderhoud 2018 zijn een aantal fouten in de kalender 2017 aan het licht gekomen. Tijdens bespreking is afgesproken om de kalender 2018 op te maken, verder rekenend op basis van de kalender 2016 die wel juist was.

Hier vind je de nieuwe én juiste werkrooster dagonderhoud 2018:

Klik HIER.

woensdag 29 november 2017

Antwerp Tax Pride.

Werknemers betalen in België de meeste belastingen.

Multinationals, vermogenden, verhuurders en beleggers betalen een pak minder. Zij ‘surfen’ vrijwel gratis mee op de rug van de belastingbetaler! Paradise Papers, Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers… Recente fiscale schandalen tonen keer op keer dat welgestelde particulieren en ondernemingen hun geld blijven verbergen op geheime rekeningen in belastingparadijzen.

Met de belastingen financieren wij, werknemers: onderwijs, wegen, politie, brandweer, gezondheidszorg, openbaar vervoer, postbedeling en administraties … Stuk voor stuk levensbelangrijke diensten die iedereen ten goede komen. Belastingen zorgen ook voor een degelijke sociale bescherming van zieken, gepensioneerden, werklozen … Wij, belastingbetalers, zijn daar fier op. Echte helden betalen belastingen.

Maar wij zijn niet onnozel: Rechtvaardige belastingen: NU!

Eindejaarspremie 2017.

De eindejaarspremie zal dit jaar gestort worden op 18 december 2017.

De premie kan je HIER raadplegen, of aanklikken in de rechter kolom - rubriek:loon/premie.

Surf naar mypension.be en bewaar je pensioenberekening!

Via Mypension.be kan je zo jouw opgebouwde pensioen raadplegen. Daarenboven zie je ook het wettelijke pensioenbedrag en de (mogelijk) datum wanneer je het vroegst op pensioen kunt. Daarnaast zie je ook de datum wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd (65-67 jaar) hebt bereikt.

Belangrijk!

We raden iedereen aan om dat geraamde wettelijke pensioenbedrag meteen af te drukken of er een screenshot van te nemen. Hou dit bij. Want eenmaal de nieuwe maatregelen van kracht zullen zijn, ze ingebracht zijn via MyPension.be, zal er een nieuwe berekening gemaakt worden. Hierdoor wordt het verschil duidelijk zichtbaar.

Volgens pensioenminister Daniel Bacquelaine hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken. Hij verkondigde zonder schroom in De Tijd aan dat de bedragen die hier vermeld staan, een zekerheid zijn en ze niet naar iets anders zullen gaan, een gegarandeerd inkomen dus. (“Ce montant doit être pris pour ce qu'il est: une certitude. Un revenu assuré.”).

In de berekeningsmodule zijn de regeringsmaatregelen op vlak van brugpensioen (SWT) en periodes van inactiviteit nog niet opgenomen. Vanaf volgend jaar is dat wel het geval. Daarom is het van belang nu al een eerste keer het bedrag van je pensioen te raadplegen.

Wanneer de regering volgend jaar volhardt in de boosheid en de pensioenafbraak verderzet, kan je opnieuw inloggen op www.mypension.be om het nieuwe bedrag te kennen. Zo wordt zeer concreet duidelijk wat de gevolgen zijn van dit neoliberaal regeringsbeleid voor jouw sociale zekerheid.

Praktisch

Kende je tijdens je loopbaan periodes van inactiviteit, bijvoorbeeld werkloosheid? Was je op het einde van je loopbaan met brugpensioen? Deze personen zullen het bedrag van hun pensioen fors zien dalen.

Log met je elektronische identiteitskaart of met token in op www.mypension.be;

Klik HIER: Mypension.be,

Bereken het bedrag van je pensioen, maak een screenshot en sla die op;
Druk de pagina af en bewaar die goed;
Maak een nieuwe berekening in 2018 wanneer de regeringsmaatregelen zijn doorgevoerd en bereken jouw verlies.

Uit je ongenoegen en roep de politici ter verantwoording

dinsdag 21 november 2017

Kort verslag van syndicale vergadering van 20 november 2017.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 20 november 2017 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Kort verslag OR van 15/11/2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van 15 november 2017 is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

maandag 20 november 2017

De vierdagenweek: Geen Droom!

Volgens onze regering en Europa zijn besparingen de enige weg uit de crisis. Maar volgens het ABVV en onze centrale bestaan er wel degelijk alternatieven. Onder andere een collectieve arbeidsduurvermindering (CADV).

Volgens onze centrale zou het inkorten van de werkweek tot vier dagen, zonder loonverlies, heel wat voordelen opleveren: meer persoonlijke ontwikkeling, betere verhouding tussen werk en privéleven, meer vrouwen met een voltijdse baan, creatie van jobs, gezondere en dus productievere werknemers, minder uitgaven voor de gezondheidszorgen,…

Meer en meer werknemers worden ziek door het werken. De cijfers spreken boekdelen : 400.000 werknemers zijn langdurig ziek. Dat is een stijging van 70% ten opzichte van 10 jaar geleden. Volgens een onderzoek van de SERV, de sociaal-economische raad van Vlaanderen, beschouwen 45% van de werknemers hun werk als niet werkbaar.

Collectieve arbeidsduurvermindering, een solidaire maatregel

Maar er bestaat veel voorbehoud, zowel bij werkgevers als werknemers. De realiteit is niet dezelfde in de verschillende sectoren. De loon- en arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld erg verschillend tussen de chemie en de dienstencheques. Maar op basis van het solidariteitsprincipe moeten we de 'zwakkere' sectoren kunnen meetrekken naar boven.

Om van collectieve arbeidsduurvermindering een echt succes te maken moet het gepaard gaan met bijkomende aanwervingen. Zoniet stijgt de werkdruk. Maar in sectoren zoals de dienstencheques en de schoonmaak, waar deeltijds werken de norm is ligt de situatie anders. Met een arbeidsduurvermindering komen er heel wat uren vrij. Dit zou toelaten aan de deeltijdse werknemers om extra uren te doen. Of op zijn minst hun tewerkstellingsbreuk te verbeteren.

Robotisering : een kans voor de werknemers

De robotisering kan ook een machtige bondgenoot zijn. Meestal maken de werkgevers gebruik van de technologische vooruitgang om jobs te schrappen en zo hun winsten te verhogen. Maar waarom zouden de werknemers niet mogen meegenieten van deze vooruitgang ? In plaats van jobs te schrappen kunnen we het werk herverdelen via arbeidsduurvermindering.

Maar er bestaan ook andere mogelijkheden om dit te financieren : namelijk het herbesteden van de middelen van de notionele intrestaftrek en andere cadeaus aan de werkgevers. Die cadeaus kosten de staat en de sociale zekerheid jaarlijks meer dan 14 miljard euro. En wat brengen ze op ? Weinig of niets. Waarom dit geld niet opeisen voor de werknemers. Een samenleving waar 'waardig werk voor iedereen' centraal staat is wel degelijk mogelijk. Het is kwestie van de juiste politieke keuzes te maken.

Voorbeelden:

In Frankrijk werd de 35-urenweek in 2000 ingevoerd op nationaal niveau. Er werden meer dan 350.000 jobs door gecreëerd en er gingen meer vrouwen voltijds aan het werk. Maar het systeem werd later onderuit gehaald omdat meer overuren werden toegestaan en bijkomende aanwervingen niet verplicht waren.

In Zweden heeft een rusthuis de 30-urenweek ingevoerd. Er werden jobs gecreëerd, de kwaliteit van de dienstverleing ging er op vooruit en het absenteïsme is gedaald.

maandag 9 oktober 2017

Nog minder pensioen?


De regering breekt je pensioen af. Of je nu in de privésector werkt of voor de overheid.

Je zal langer moeten werken.

De regering wil dat je langer werkt, tot 67 jaar. Dat werd zonder overleg beslist. Voor iedereen in elke job. Zo zal je in 2025 66 jaar moeten zijn om met pensioen te kunnen gaan en in 2030 67 jaar.

Zonder rekening te houden met belastend werk.

Er wordt daarbij geen rekening gehouden met welke job je had. Nochtans heeft je werk een belangrijke invloed op gezondheid na je pensioen! Zowel voor vrouwen als voor mannen ligt de levensverwachting in goede gezondheid op 64 jaar.

De regering doet niets om de loopbaan werkbaarder te maken. Ze houdt ook geen rekening met de zwaarte van het werk zodat werknemers sneller met pensioen zouden kunnen of een hoger pensioen zouden krijgen.

En voor minder pensioen.

Vandaag zijn onze pensioenen, zeker die in de privésector, bij de laagste van Europa: gemiddeld 840 euro. Eén op de vijf gepensioneerden leeft nu al met een inkomen onder de armoedegrens.

En toch pakt de regering ook het bedrag van je pensioen aan door de berekeningswijze te veranderen. Wie verliest daardoor pensioen?
◾Wie jong is beginnen werken, want er wordt gekeken naar de eerste 45 jaar van de loopbaan.
◾Wie de laatste jaren van zijn loopbaan met SWT (brugpensioen) was, want die jaren tellen slechts mee aan een begrensd bedrag
◾Wie meer dan een jaar werkloos is geweest in zijn loopbaan, want ook die jaren tellen slechts mee aan een begrensd bedrag

Concreet: een werknemer met een brutoloon van 3000 euro die 5 jaar brugpensioen opneemt voor hij met pensioen gaat, zal jaarlijks 1020 euro pensioen verliezen. Ook voor vrouwen, die vaak lagere lonen en een onvolledige loopbaan hebben, weegt dit zwaar door.

Vind jij dit ook onaanvaardbaar ? Vind jij ook dat het anders en beter kan ? Ondersteun dan de acties van het ABVV.

woensdag 20 september 2017

Nieuwe lonen vanaf 01/09/2017 (aanpassing CAO).

Na het goedkeuren van de CAO 2017-2018, zijn volgende lonen van toepassing vanaf 01/09/2017:

Klik HIER, of raadpleeg de loonlijst in de rechterkolom onder rubriek Loon/Premie.

- Uurlonen + €0,20/uur
- Ploegpremie zaterdag ochtend van 110% naar 120%

De volgende aanpassing van de lonen zal plaatsvinden op 1 januari 2018 (indexering).

Kort verslag OR van 20 september 2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag 20 september is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Premie decoratie/eretekens 2017.

Nijverheidseretekens & S.E.-pin:
Heeft plaats op 5 oktober 2017.

De financiële premie vind je HIER
of in de rechter kolom onder 'Loon/Premie'
Deze premie is NETTO !

De gedecoreerde arbeider heeft recht op één dag voor het decoratiefeest, t.t.z. de nacht vóór het decoratiefeest, de dag zelf of de eerstvolgende werkdag volgend op het decoratiefeest.
Deze dag kan in YESS aangevraagd worden met 'klein verlet' én met vermelding 'decoratie'.

De ABVV-militanten feliciteren iedereen (die hiervoor in aanmerking komt) met zijn decoratie.

dinsdag 19 september 2017

Uitslag stemming CAO 2017-2018.

Uitslag stemming:

198 personen brachten hun stem uit. Dit is 62,1%.
De CAO 2017-2018 werd met 69,2% goed gekeurd.