vrijdag 20 januari 2017

YESS - Bekijken nieuwe prestaties (voor reserven)

Je kan een overzicht opvragen in YESS van nieuwe te leveren prestaties, zodat je snel kan zien welke dagen de MG voor jou ingepland heeft:

Ga naar "mijn gesloten aanvragen" en vink in de filter het volgende aan: "correctie door verantwoordelijke" en "goedgekeurd"
Vul daar dan ook de "aanvraag periode" in vb ik wil alle nieuwe aanvragen zien van deze week ---> vanaf 16/01/2017 tot 23/01/2017
Klik dan op "filter" en dan verschijnen alle wijzigingen/aanvragen van deze periode...

Op deze manier moet je niet meer zoeken, waar en wanneer de MG iets ingevuld heeft, maar krijg je gewoon een lijst te zien met de dagen dat je moet vervangen.

donderdag 19 januari 2017

IPA: kader CAO's SWT en landingsbanen.


Deze voorstellen worden voorgelegd aan de militanten ter goedkeuring.
(Klik op het artikel om het te lezen)

woensdag 18 januari 2017

Kort verslag OR van 18 januari 2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Krantenknipsels.

(Uit 'De Morgen' van 18 januari 2017)
(Klik op het artikel om het te lezen)

dinsdag 17 januari 2017

Kort syndicaal verslag van 16 januari 2017.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 16 januari 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

maandag 16 januari 2017

Sociale gesprekspartners sluiten ontwerp van interprofessioneel akkoord.

De sociale gesprekspartners in de Groep van 10 hebben op 11 januari een ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 bereikt. Dit ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd aan onze instanties en onze militanten.

Goed voor de mensen en goed voor de economie
De sociale gesprekspartners zijn erin geslaagd om een ontwerp van loonakkoord tot stand te brengen dat goed is voor de mensen én goed is voor de economie. Onder Michel hebben de werknemers en mensen aangewezen op een uitkering zwaar moeten inleveren. Dit ontwerp is een garantie voor een betere koopkracht. De sociale gesprekspartners doen wat deze regering niet kan nl. tot akkoorden komen die goed zijn voor de mensen. Wij verwachten dat de regering het sociaal overleg respecteert en dit ontwerp integraal uitvoert.

Het ontwerpakkoord gaat over de loonnorm, de regelingen voor brugpensioen – stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en landingsbanen, en enkele ‘maatschappelijke uitdagingen’. De sociale gesprekspartners bereikten ook een akkoord over de invulling en verdeling van de enveloppe welvaartsvastheid, het budget om uitkeringen te versterken.

Versterking van de koopkracht
Rekening houdend met de cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), heeft de G10 de maximale onderhandelingsmarge voor de lonen voor de periode 2017-2018 op 1,1% bruto gelegd. Over de invulling van deze maximale loonmarge wordt verder onderhandeld in de sectoren en vervolgens in de bedrijven. Samen met de verwachte stijging van de lonen aan de index van 2,9% minimum omwille van prijsstijgingen maakt dit een behoud en verbetering van de koopkracht met 4% mogelijk.

Brugpensioen en eindeloopbaan: iets menselijker
Er is een akkoord over het verlengen van de kader-cao’s SWT en landingsbanen voor 2017- 2018. Hiermee wordt het de stelselmatige verstrenging voorzien door de regering, gunstig bijgestuurd.
• De situatie blijft behouden voor de bijzondere regimes van landingsbanen (55 jaar) en voor SWT om medische redenen (58 jaar).
• Er komt één jaar bij voor SWT lange loopbanen (59 vanaf 2018) en voor SWT zware beroepen (59 vanaf 2018).
• Ook voor SWT bedrijven in moeilijkheden/ in herstructureringen komt er één jaar bij ( 56 vanaf 2017), tenzij het collectief ontslag reeds werd aangekondigd in 2016 terwijl de erkenning ervan zich situeert in 2017 (blijft 55 jaar).

Er is ook overeengekomen om de leeftijd- en loopbaanvoorwaarde om te worden vrijgesteld van 'beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt', parallel hiermee licht op te trekken: naar 61 jaar (pas vanaf 2018) en 42 jaar loopbaan in geval van zware beroepen en lange loopbanen; naar 61 jaar en 39 jaar loopbaan in geval van bedrijven in moeilijkheden/ herstructurering.
Als het ontwerpakkoord en de kadercao’s goedgekeurd worden, dan is er nog een sectorcao vereist of een ondernemingscao (wanneer het gaat om ondernemingen in moeilijkheden/in herstructurering).

Welvaartsvastheid sociale uitkeringen
De G10 bereikte ook een voorakkoord over de verdeling van enveloppe welvaartsvastheid voor 2017 en 2018. Het moet gezegd dat de regering deze enveloppe vooraf beperkt had tot slechts 60% van de bij wet voorziene enveloppe (169,9 miljoen in 2017 en 506 miljoen op kruissnelheid in 2018). Elke tak van de sociale zekerheid ontvangt wat hen toekomt op basis van hun aandeel in de enveloppe, ook de werkloosheid.

In grote lijnen
• de minimumuitkeringen stijgen met 1,7% (gezinshoofden en alleenstaanden in de werkloosheid zelfs 3,5% en resp. 2%)
• de berekeningsplafonds stijgen met 0,8 % (in de pensioenen zelfs met 1,7%)
• alle uitkeringen (behalve werkloosheid) die 5 tot 6 jaar geleden zijn ingegaan stijgen met 2%
• de inhaaloperatie van de oudste pensioenen wordt verder gezet (+1%)
• er wordt een bijzondere inspanning geleverd om de inschakelingsuitkeringen op te trekken
• het vakantiegeld voor de gepensioneerden en de inhaalpremie voor invaliden verhogen
• de uitkeringen voor thematische verloven voor alleenstaanden die moeten instaan voor de zorg van hun kinderen stjgen fors (met bijna 40%).

De regering moet deze voorstellen uitvoeren en ook maatregelen nemen zodat deze voordelen niet worden afgeroomd via de fiscaliteit of doen inboeten op andere sociale voordelen.

Maatschappelijke uitdagingen op de agenda
De G10 bereikte ook een akkoord over een aantal dossiers waarover de interprofessionele sociale gesprekspartners verder willen onderhandelen. Hiermee geven ze het signaal aan deze regering en het parlement dat het sociaal overleg over deze dossiers primeert.
Concreet gaat het over engagementen in verband met: voorkomen van burn-out; vereenvoudigen van (sociale) wetgeving; bevorderen van een toekomstgerichte arbeidsorganisatie; digitalisering en deeleconomie; mobiliteit; herstructureringen; jongerentewerkstelling; bevorderen van aanwervingen en tewerkstelling (met aandacht voor de sectorale dimensie); verbeteren sociaal overleg.

woensdag 11 januari 2017

Eerlijke belastingen, dat is toch logisch?

Deze vrouw betaalt meer belastingen dan haar haar baas, vind jij dat eerlijk? Nee? Dat kan toch niet? Toch wel, in sommige bedrijven betaalt de poetsvrouw meer belastingen dan de baas.

Werknemers betalen belastingen naargelang hun inkomen. Wie meer verdient, betaalt meer belastingen. Maar zo werkt het niet voor iedereen. Bedrijven en grote vermogens kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Daardoor betalen sommigen zo goed als geen belastingen.

En dat is niet eerlijk. Iedereen moet op dezelfde manier bijdragen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. En niet omgekeerd. Maar de regering wil daar niets aan doen.

Werknemers dragen zwaarste lasten

Ons belastingsysteem is gebaseerd op een erg logisch principe: wie meer heeft, draagt meer bij. Maar dat principe wordt, door verschillende maatregelen van de regering, meer en meer onderuit gehaald.

De werknemers dragen vandaag de zwaarste fiscale lasten, terwijl de inkomens uit eigendommen en grote vermogens gespaard blijven. Bedrijven en grote vermogens kunnen gebruik maken van heel wat fiscale voordelen.

Een poetsvrouw die meer belastingen betaalt dan haar baas? Dat is geen fabeltje. In sommige gevallen is het de bittere realiteit.

Anders en beter. Het kan!

Het is niet zo moeilijk: belast alle inkomens op dezelfde manier. Het is niet eerlijk dat enkel de inkomens uit arbeid belast worden. Er moet een belasting komen op inkomen én op vermogen. Dat is de enige manier om er voor te zorgen dat de sterkste schouders terug de zwaarste lasten dragen.

Met eerlijke belastingen kunnen we:

◾voldoende middelen vrijmaken voor onderwijs, gezondheidszorgen, infrastructuur, veiligheid, …
◾nieuwe, kwaliteitsvolle jobs creëren en investeren in een duurzame economie en innovatie
◾zorgen voor een rechtvaardige herverdeling van de rijkdom en een sterke sociale zekerheid

Eerlijke belastingen: de logica zelve. Maar niet voor deze regering. Die blijft hardnekkig fiscale cadeaus uitdelen aan de rijken, terwijl ze de werknemers uitperst als citroenen.

Anders en beter. Het kan!

donderdag 5 januari 2017

Stukje uit het jaaroverzicht door M.V.P.

...op een ludieke manier zet Van Peel de beslissingen van onze regering in de kijker.
Grappig... maar tegelijkertijd ook schrijnend!Wil je de ganse show zien? Klik dan HIER.

donderdag 29 december 2016

Doorwerken oud/nieuw 2016-2017.

Voor degenen die het ongeluk hebben te moeten werken op oudejaarsavond of nieuwjaarsdag...

Laat het volgende een troost zijn:

indien we het loon én de premie optellen komen we aan volgende bedragen:

31 dec: De nachtploeg zal presteren van 18u00 tot 06u00
1 jan: De ochtendploeg zal presteren van 06u00 u tot 18u00
1 jan: De nachtploeg zal presteren van 18u00 u tot 06u00
1 jan: De middagploeg zal niet presteren en neemt de feestdag op de dag zelf.
De reserve ontvangt een beschikbaarheidsvergoeding.

Portiers werken dit jaar niet op 31/12, wel op 1/1 (O en M) en presteren 8u

Voor alle medewerkers welke moeten presteren op 31 december vanaf 18u00 tot 2 januari 06u00 zal de leiding via catering een warme maaltijd voorzien.

Je kan dit bericht ook raadplegen in de rechter kolom onder 'Loon/Premie'.

We wensen jullie alvast een rustige loop van de machines toe...

Loonindexering vanaf 01/01/2017.

De lonen van de sector papierproductie worden op 1 januari 2017 met 0,26% geïndexeerd.

De volgende indexering zal plaatsvinden op 1 juli 2017 en zal gebaseerd zijn op de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex tussen januari 2017 en juni 2017.

Klik HIER, of raadpleeg de loonlijst in de rechterkolom onder rubriek Loon/Premie.

woensdag 21 december 2016

Kort Verslag OR van 21 december 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Tijdskrediet: nieuwe regels vanaf maart 2017.

Onderstaand krantenknipsel is nog niet van toepassing...!

(Uit 'De Morgen' van 21 december 2016)

maandag 19 december 2016

Nieuwjaar.

De ABVV-militanten wensen jullie een fantastisch 2017 toe!


Ook in 2017 staan we voor jullie klaar!

Pensioencalculator.

We voerden op 28 november terecht actie tegen de plannen van de huidige Minister van Pensioenen. De beperking van de gelijkgestelde periodes vanaf 1 januari 2017 heeft grote gevolgen voor de meesten onder ons. Als we willen dat mensen beseffen dat deze regering het niet goed voor heeft met de gewone werkende mens, dan moeten we het concreet maken voor éénieder. Daarom hebben de vakbonden in gemeenschappelijk front een calculator ontworpen.

Vul de vier parameters in en bereken je pensioenverlies door de beperking van de gelijkgestelde periodes vanaf 1 januari 2017. Je wettelijke pensioenleeftijd is 67 jaar.

Volg onderstaande link:

Berekening pensioenverlies

Kort syndicaal verslag van 19 december 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 19 december 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.