woensdag 21 januari 2015

Kort verslag van ondernemingsraad (21/01/2015)

Kort verslag OR van 21 januari 2015:
Klik HIER

dinsdag 20 januari 2015

Nota syndicale vergadering 19 januari 2015.

Enkele punten van de syndicale vergadering van 19/01/2015 zijn te lezen in volgende nota.
Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

zaterdag 17 januari 2015

Nieuwe wetgeving betreffende SWT, landingsbanen en tijdskrediet.

Dankzij de acties van leden en militanten kon het sociaal overleg eindelijk op gang getrokken worden. De sociale gesprekspartners in de Groep van 10 zijn erin geslaagd een compromis te bereiken over het tijdskrediet en de landingsbanen (specifiek tijdskrediet voor oudere werknemers).

Met dit compromis levert de Groep van 10 het bewijs dat het sociaal overleg van essentieel belang blijft.

De regering keurde op haar beurt dit compromisvoorstel van de sociale gesprekspartners goed. Nu volgt enkel nog de praktische uitwerking.

Nota SWT/landingsbanen:
Klik HIER

Nota nieuwe regeling tijdskrediet:
Klik HIER

woensdag 24 december 2014

Geen indexatie van de lonen op 1/1/2015.

De gezondheidsindex voor onze sector papierproductie is gedaald met -0,21%.
Daarom zullen de lonen op 1 januari 2015 niet stijgen.

Zoals voorzien in onze sectorale CAO van 9 januari 2014 wordt de negatieve evolutie van de gezondheidsindex NIET toegepast.

Tekst 'Sectorale CAO van 9 januari 2014 (artikel 4)':
Partijen komen overeen de negatieve effecten van een eventuele deflatie te neutraliseren teneinde geen loonsverlagingen door te voeren. De eerstvolgende positieve indexatie zal berekend worden op basis van de verhouding tussen de afgevlakte gezondheidsindex van de maand voordien en de maand die aan deze geneutraliseerde periode voorafgaat.

De loonlijst vanaf 1/1/2015 vind je HIER of kan je raadplegen in de rechterkolom in rubriek 'Loon/Premie'.

dinsdag 23 december 2014

Economische stilstand L4.

De vakbondsnota betreffende de economische stilstand L4 kan je HIER lezen.

Paswoord vereist.

maandag 22 december 2014

Bijzondere ondernemingsraad van 22 december 2014.

Het kort verslag van de bijzondere ondernemingsraad van vandaag kan je HIER lezen.

Paswoord vereist.

zondag 21 december 2014

Vakbondsacties hebben nut.

Beste collega's,

Na de vakbondsacties van 15/12 heeft de groep van 10 (werkgevers- en werknemersafvaardiging, Unizo, VBO, e.a.) rond de tafel gezeten.
Er werd een versoepeling overeengekomen betreffende SWT zware beroepen/nachtarbeid (van 60 j naar 58 j), wel nog onderhandelbaar in sectorale CAO's. Ook werd er een verbetering overeengekomen i.v.m. tijdskrediet - landingsbanen.
Deze overeenkomsten moeten wel nog door de regering goedgekeurd worden.

Dat er ruimte is om verder te onderhandelen is duidelijk.
Vakbondsacties kunnen duidelijk vruchten afwerken.
Via deze weg danken we éénieder voor zijn steun...

vrijdag 19 december 2014

Nieuwjaarswens.

De ABVV-militanten wensen jullie een fantastisch 2015 toe!

donderdag 18 december 2014

Bijzondere ondernemingsraad.

De syndicale vergadering van maandag 22 december 2014 wordt verschoven naar een latere datum.
In de plaats komt een bijzondere ondernemingsraad om 10h30.

woensdag 17 december 2014

Verslag ondernemingsraad 17 december 2014.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag kan je HIER lezen.

vrijdag 12 december 2014

Namenlijst stakers ABVV.

Aan alle ABVV-leden:

De personen die op 15 december 2014 staken, vragen wij om hun naam op voorhand door te geven aan de syndicaal afgevaardigde ABVV, zodat die kan zorgen dat de stakerspremie op een snelle manier kan betaald worden.

dinsdag 9 december 2014

Vakbondsnota betreffende de Nationale Staking van 15 december 2014.

Onze vakbondsnota betreffende de nationale staking kan je HIER lezen of klik op onderstaand artikel.


 • Voor wie de laatste maanden op een andere planeet gezeten heeft, geven we nog eens de besparingsmaatregelen van de 'Vlaamse Regering Bourgeois I' & Federale Regering Michel I' weer.

  (Klik op het artikel om het te lezen)

  dinsdag 2 december 2014

  Korte reactie op artikel in “De Gentenaar/Het Nieuwsblad” van 2 december.

  In dit artikel zegt onze CEO dat “slechts” 10% van de mensen op SEL gestaakt hebben en dat piketten werkwillig personeel doorlaten bij de papierfabriek.

  De reactie van onze CEO stelt me teleur, is flauw, onjuist weergegeven en qua timing totaal ongepast. Dit bewijst ook dat kranten alles schrijven wat hun ingelepeld wordt, zonder de werkelijke feiten na te gaan.

  Deze reactie lijkt me ook zwaar onderschat. Volgens mijn inzien heeft 85% van de mensen aan wie we gevraagd hadden om het werk neer te leggen, dit ook gedaan. Een groot succes! Deze mensen (onderhoud, supply chain & technologie) wil ik dan ook danken voor hun steun aan de vakbonden.

  15 december, nationale stakingsdag.

  Deze dag staan we opnieuw paraat en we roepen ook de 5 ploegers op om het werk neer te leggen.

  We kunnen dan VOKA én politici duidelijk maken dat het ons echt wel menens is, dat wij het onrechtvaardig vinden dat bedrijven belastingen ontwijken terwijl werknemers meer lasten moeten dragen.

  Groet,

  Stephan
  Syndicaal afgevaardigde ABVV

  P.S.: Langs deze weg wil ik ook de militanten van ACV, ABVV & ACLVB danken om deze stakingsactie volgens afspraak op een goede & aangename manier te laten verlopen.

  Syndicale premie voor interims.

  De syndicale premie is een premie die enkel wordt betaald aan de leden van de vakbond. Het is een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van de vakbondsbijdrage.

  Het bedrag van deze premie is 95 euro voor 2014.

  Om in 2014 recht te hebben op deze syndicale premie, moet je tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014 gedurende minstens 65 dagen als uitzendkracht hebben gewerkt.

  Deze premie wordt uitbetaald samen met de eindejaarspremie.

  Gelieve u uitsluitend te wenden tot uw vakbond voor de uitbetaling.

  donderdag 27 november 2014

  Regeerakkoord 2014 - niet voor ons!

  Wij voeren actie… waarvoor?
  Eigenlijk te veel om alles op te noemen. Hieronder geven we een kleine samenvatting van de komende regeringsmaatregelen.

  Hoe zien wij de zaken?
  -We leven in een welvaartstaat.
  -Degelijke lonen, goeie gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs, uitgebreide openbare dienstverlening.
  -Met als sleutelbegrip SOLIDARITEIT en een logische logica: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
  -Wij laten niet toe dat men onze welvaartstaat en onze SOCIALE ZEKERheid in gevaar brengt!

  Hoe willen ze ons pluimen?

  Indexsprong: wat verlies je?
  De indexsprong van 2% ben je niet slechts éénmalig kwijt, maar ook alle komende jaren. Ook de vakantiepremie en eindejaarspremie gaat achteruit! En omdat jouw pensioen afhangt van je loon tijdens jouw loopbaan, gaat ook dit achteruit.

  Er wordt ook nog gesproken over:
  -Loonblokkeringen in 2015-2016.
  -Aanpak kinderbijslag
  -Kost kinderopvang naar omhoog
  -Nutsfacturen (elektriciteit, water) gaan omhoog

  Eindeloopbaan – sociale zekerheid op uw oude dag- pensioenen.
  -Verhogen wettelijke pensioenleeftijd : Van 65 jaar naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030 en erna…?
  -“Langer leven, dus langer werken” ,,, om van dood te vallen!
  -Onbeperkt bijverdienen na wettelijke pensioenleeftijd? En onze jonge werklozen?

  Eindeloopbaan – landingsbanen.
  -Vanaf 2015: enkel vanaf de leeftijd van 60 jaar ipv 55 jaar tenzij voor aanvragen gedaan vóór 1.1.2015.
  -Uitdoven uitzonderingen vanaf 50 jaar (lange loopbanen, verpleeg- en zorgkundigen in instellingen, knelpuntberoepen en bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering).

  Eindeloopbaan – SWT (brugpensioen).
  -Algemene regeling: optrekken leeftijd naar 62 jaar op 1.1.2015
  -Overgangsmaatregelen?
  -Uitzonderingsregimes vanaf 56 jaar (nachtarbeid, 40 jaar loopbaan): Van 56 naar 58 jaar op 1.1.2015 en 60 jaar op 1.1.2017
  Overgangsmaatregel voor wie voor 31.12.2014 al in opzeg is geplaatst
  -Uitzonderingsregimes vanaf 58 jaar/35 jaar loopbaan (ploegenarbeid, nacht, wisselende uurroosters, ernstige lichamelijke problemen door werk) : ???
  -Bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering: Van 55 naar 60 jaar op 1.1.2017

  Sociale zekerheid in gevaar – lastenverlagingen.
  -Stapsgewijze verlaging WG-bijdragen voor SZ van 33% naar 25% (uiterlijk 2019)
  -Behoud van sterkere lastenverlagingen wanneer men al onder 25% zit

  Belastingen –vennootschapsbelasting.
  -Niets over de notionele intrestaftrek
  -Afbouw van fraudebestrijding

  Onderwijs.
  -Duurder onderwijs en tegelijk:
  -Minder kwaliteit
  -Minder jobs
  -Minder opleidingscheques
  -Minder aandacht voor zwakkeren
  -DUS minder kansen

  En dan hebben we het nog niet gehad over het niet invoeren van de vermogenswinstbelasting en vermogensbelasting...

  Overtuigd?
  Neem dan deel aan onze stakingsacties!