woensdag 17 september 2014

OR van 17 september 2014.

Het kort verslag van de OR van vandaag vind je hier

Paswoord vereist

dinsdag 16 september 2014

Eerste job? Jeugdvakantie.

Je hebt een eerste baan maar nog geen jaar anciënniteit. Je zit m.a.w. in je eerste werkjaar. Ben je daarbovenop jonger dan 25, dan kan je vier weken vakantie nemen of de vakantiedagen die je toch al verworven hebt op basis van het onvolledig gewerkte jaar aanvullen met een uitkering van de RVA. Die regeling noemt men de ‘jeugdvakantie’.

Je moet wel eerst je wettelijke vakantiedagen opnemen, dat zijn de dagen die je als werknemer het voorgaande jaar opgebouwd hebt. Je werkgever moet je de afrekening bezorgen.

Als je bijvoorbeeld in oktober 2013 aangeworven werd, dan heb je voor dat kwartaal dat je in 2013 gewerkt hebt, recht op 6 wettelijke vakantiedagen. Maar je kan nog 14 dagen erbij nemen om aan het maximum van 20 dagen te geraken.

Die jeugdvakantiedagen zijn ten laste van de RVA en worden betaald in de vorm van een werkloosheidsuitkering. Die wordt berekend op basis van 65% van je brutoloon. Dit wordt wel begrensd tot 2.121,75 euro, dus je ontvangt maximum 53 euro bruto per dag.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn wel enkele voorwaarden:

Je mag op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je vakantie neemt, niet ouder dan 25 zijn;
Je moet tijdens het voorgaand jaar je studies beëindigd of stopgezet hebben;
Je moet in het betrokken jaar, het jaar waarin je afstudeerde, minstens één maand gewerkt hebben;
Je mag voor de dagen jeugdvakantie geen andere beroeps- of vervangingsinkomens ontvangen.

Werk je deeltijds, dan heb je eveneens recht op jeugdvakantie, maar dan wel in verhouding tot je prestaties. Wanneer je halftijds werkt, zal je dus voor een jaar maar op 10 volledige of 20 halve dagen recht hebben.

Wat moet ik doen?

Om jeugdvakantie te nemen moet je een speciaal formulier (C103 -jeugdvakantie) zelf invullen, het ook door je werkgever laten invullen en het aan je werkloosheidskas, dus het ABVV, bezorgen. Je kan dit formulier downloaden op de site van de RVA, afhalen of opvragen bij het ABVV-kantoor in je buurt.

donderdag 28 augustus 2014

Data decoratiefeesten 2014.

Nijverheidseretekens:
Heeft plaats op 23 september 2014 van 14h30 tot 19h00.

S.E.-pin:
Heeft plaats op 18 november 2014 van 17h00 tot 20h30.

De financiële premie vind je hier

De gedecoreerde arbeider heeft recht op één dag voor het decoratiefeest, t.t.z. de nacht vóór het decoratiefeest, de dag zelf of de eerstvolgende werkdag volgend op het decoratiefeest.
Deze dag kan in proteam aangevraagd worden met 'klein verlet' én met vermelding 'decoratie'.

De ABVV-militanten feliciteren iedereen (die hiervoor in aanmerking komt) met zijn decoratie.

woensdag 27 augustus 2014

ABVV-voorzitter Rudy De leeuw trekt fel van leer tegen de rechtse regering.

"De rechtse regering is er voor de werkgevers, niet voor de werknemers. Er is geen geld voor de gewone man, terwijl de bazen een vrijbrief krijgen", stelt Rudy De Leeuw in de krant 'De Morgen'.

In 'De Morgen' reageert ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw voor het eerst op de vorming van de rechtse regering met N-VA, Open VLD, CD&V en MR.

Lees hier het volledige artikel.

donderdag 14 augustus 2014

Brochures ABVV.

Vanaf nu hebben we een nieuwe rubriek bij: "Brochures ABVV".

Indien je meer info wilt i.v.m. onderstaande zaken, dan kan je deze opvragen in de rechterkolom.

FAQ Tijdskrediet 2014
Tijdskrediet 2013
Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Groeten,
De ABVV-militanten.

zaterdag 9 augustus 2014

Loonlastenverlaging werknemers?

(Uit 'De Morgen' van 08 augustus 2014)
(Klik op het artikel om het te kunnen lezen)

woensdag 6 augustus 2014

Vanaf vandaag werkt u voor jezelf...

(Uit 'De Morgen' van 06 augustus 2014)
(Klik op het artikel om het te kunnen lezen)

vrijdag 1 augustus 2014

Getrouwheidspremie 2014.

Getrouwheidspremie 2014 per dienstjaar: € 16,4052


De getrouwheidspremie wordt uitbetaald met de afrekening van augustus.

Toekenningsvoorwaarden:
minstens 21 jaar oud zijn
vanaf het 3de dienstjaar
in dienst zijn op datum van uitbetaling
personeelsleden in pensioen of in een vorm van vervroegd pensioen hebben eveneens recht (enkel in het jaar van oppensioenstelling)

Personen hebben geen recht op getrouwheidspremie:
ontslag op eigen verzoek
ontslag wegens dringende reden
ontslag door werkgever
zieken langer dan 1 jaar

(Ook te vinden onder 'loon/premie' in rechter kolom)

vrijdag 27 juni 2014

Indexering lonen op 1 juli 2014.

De lonen van de sector papierproductie (PC 129) worden op 1 juli 2014 met 0,24% geïndexeerd.
Je vindt de nieuwe loonlijst in de rechter kolom onder rubriek 'Loon/premie'.

Gebruik DKV in het buitenland.

Nu voor de meesten de vakantieperiode in zicht is, willen we nog graag volgende informatie meedelen i.v.m. onze hospitalisatieverzekering:

Wat te doen bij schade in het buitenland?

* Bijstandscentrale DKV contacteren + 32(0)2/230.31.32

* Bereikbaar 24 uur op 24 / 7 dagen op 7

* Indien u binnen 24 uur na hospitalisatie contact opneemt met DKV:

– Rechtstreekse afhandeling tussen DKV en het ziekenhuis
– Achteraf ontvangt u de afrekening van de DKV tussenkomst en het saldo dat niet ten laste wordt genomen door DKV (bv. franchise, dranken, telefoonkosten, …)

* Indien u na 24 uur na hospitalisatie contact opneemt met DKV:

– Aangifteformulier versturen naar DKV
– Originele facturen, kostennota’s en bewijs terugbetaling ziekenfonds… versturen naar DKV
– Factuur wordt terugbetaald op uw rekening


We wensen jullie een veilig en prettig verlof!

donderdag 26 juni 2014

Arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie.

Het is vakantie, je verlaat het bedrijf, je stelt jezelf al voor in de schaduw onder de palmbomen en … wat een ramp, je krijgt een ongeval of je wordt ziek. Daar gaat jouw vakantie! Kan je deze verloren dagen overdragen? Jammer genoeg is er een verschillende reglementering van toepassing naargelang je arbeidsongeschikt wordt aan de vooravond van je vakantie of tijdens je vakantie.

Als een werknemer ziek valt vóór de voorziene vakantieperiode, behoudt hij het recht op zijn verlof. De afwezigheidsdagen zijn dagen van arbeidsongeschiktheid en de vakantiedagen kunnen achteraf worden opgenomen, wanneer de ongeschiktheidsperiode is afgelopen.

Als de werknemer ziek valt tijdens zijn vakantie, worden de afwezigheidsdagen beschouwd als verlofdagen en niet als ziektedagen. Bijgevolg kunnen de vakantiedagen tijdens dewelke de werknemer ziek was, niet worden overgedragen.

maandag 9 juni 2014

Samen sterker: groepsaankoop (elektrische) fiets.

Een tijdje geleden hadden we jullie al eens geïnformeerd i.v.m. de groepsaankoop via "Samen Sterker", de coöperatieve vennootschap die met de socialistische beweging opgericht is.

Samen Sterker gooit zich op de fietsenmarkt. Ze bieden zowel elektrische als gewone fietsen aan tegen zeer scherpe prijzen en met een goede service.

Wil je een proefrit maken op een elektrische fiets? Dat kan nog op volgend moment en locatie:

Zaterdag 21/06/2014 – Sporthal Eeklo, Burg. Lionel Pussemierstraat 157 te 9900 Eeklo van 10u tot 12u.

 • De types (ELEKTRISCHE, PLOOI-, STADS- EN KINDERFIETSEN), prijzen én kortingen vind je hier: Fietsenactie Samen Sterker

 • Je kan daar ook een lijst raadplegen met winkels waar deze modellen staan.
  Deze aanbieding geldt voor iedereen (zowel leden als niet-leden).

  maandag 2 juni 2014

  Kilometervergoeding extra opleiding.

  We willen jullie nogmaals wijzen op het belang van het invullen van een onkostennota bij extra verplaatsing:

 • Nota kilometervergoeding

 • We verwijzen ook nog eens naar onze nota van 26 maart "Invullen onkostennota bij extra verplaatsing" in de rechterkolom onder 'info'.

  dinsdag 27 mei 2014

  Belastingsservice ABVV Oost-Vlaanderen.

  Hierbij vind je een overzicht van de zitdagen die het ABVV Oost Vlaanderen organiseert in het kader van onze jaarlijkse belastingsservice.
  Het is aangeraden om een afspraak te maken.

 • Data van zitdagen om af te spreken in jouw buurt: Klik hier

 • Deze service geldt enkel voor onze leden.

  Groeten

  maandag 26 mei 2014

  Jaarrekening 2013.

  Vandaag werd de jaarrekening 2013 overlopen. De economische & financiële informatie voor het jaar 2013 werd met de OR besproken.

  Onderstaande link is enkel te openen met een paswoord:

 • Jaarrekening 2013

 • Deze informatie wordt bekendgemaakt op de algemene vergadering van aandeelhouders op 4 juni 2014.