donderdag 18 december 2014

Bijzondere ondernemingsraad.

De syndicale vergadering van maandag 22 december 2014 wordt verschoven naar een latere datum.
In de plaats komt een bijzondere ondernemingsraad om 10h30.

woensdag 17 december 2014

Verslag ondernemingsraad 17 december 2014.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag kan je HIER lezen.

vrijdag 12 december 2014

Namenlijst stakers ABVV.

Aan alle ABVV-leden:

De personen die op 15 december 2014 staken, vragen wij om hun naam op voorhand door te geven aan de syndicaal afgevaardigde ABVV, zodat die kan zorgen dat de stakerspremie op een snelle manier kan betaald worden.

dinsdag 9 december 2014

Vakbondsnota betreffende de Nationale Staking van 15 december 2014.

Onze vakbondsnota betreffende de nationale staking kan je HIER lezen of klik op onderstaand artikel.


 • Voor wie de laatste maanden op een andere planeet gezeten heeft, geven we nog eens de besparingsmaatregelen van de 'Vlaamse Regering Bourgeois I' & Federale Regering Michel I' weer.

  (Klik op het artikel om het te lezen)

  dinsdag 2 december 2014

  Korte reactie op artikel in “De Gentenaar/Het Nieuwsblad” van 2 december.

  In dit artikel zegt onze CEO dat “slechts” 10% van de mensen op SEL gestaakt hebben en dat piketten werkwillig personeel doorlaten bij de papierfabriek.

  De reactie van onze CEO stelt me teleur, is flauw, onjuist weergegeven en qua timing totaal ongepast. Dit bewijst ook dat kranten alles schrijven wat hun ingelepeld wordt, zonder de werkelijke feiten na te gaan.

  Deze reactie lijkt me ook zwaar onderschat. Volgens mijn inzien heeft 85% van de mensen aan wie we gevraagd hadden om het werk neer te leggen, dit ook gedaan. Een groot succes! Deze mensen (onderhoud, supply chain & technologie) wil ik dan ook danken voor hun steun aan de vakbonden.

  15 december, nationale stakingsdag.

  Deze dag staan we opnieuw paraat en we roepen ook de 5 ploegers op om het werk neer te leggen.

  We kunnen dan VOKA én politici duidelijk maken dat het ons echt wel menens is, dat wij het onrechtvaardig vinden dat bedrijven belastingen ontwijken terwijl werknemers meer lasten moeten dragen.

  Groet,

  Stephan
  Syndicaal afgevaardigde ABVV

  P.S.: Langs deze weg wil ik ook de militanten van ACV, ABVV & ACLVB danken om deze stakingsactie volgens afspraak op een goede & aangename manier te laten verlopen.

  Syndicale premie voor interims.

  De syndicale premie is een premie die enkel wordt betaald aan de leden van de vakbond. Het is een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van de vakbondsbijdrage.

  Het bedrag van deze premie is 95 euro voor 2014.

  Om in 2014 recht te hebben op deze syndicale premie, moet je tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014 gedurende minstens 65 dagen als uitzendkracht hebben gewerkt.

  Deze premie wordt uitbetaald samen met de eindejaarspremie.

  Gelieve u uitsluitend te wenden tot uw vakbond voor de uitbetaling.

  donderdag 27 november 2014

  Regeerakkoord 2014 - niet voor ons!

  Wij voeren actie… waarvoor?
  Eigenlijk te veel om alles op te noemen. Hieronder geven we een kleine samenvatting van de komende regeringsmaatregelen.

  Hoe zien wij de zaken?
  -We leven in een welvaartstaat.
  -Degelijke lonen, goeie gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs, uitgebreide openbare dienstverlening.
  -Met als sleutelbegrip SOLIDARITEIT en een logische logica: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
  -Wij laten niet toe dat men onze welvaartstaat en onze SOCIALE ZEKERheid in gevaar brengt!

  Hoe willen ze ons pluimen?

  Indexsprong: wat verlies je?
  De indexsprong van 2% ben je niet slechts éénmalig kwijt, maar ook alle komende jaren. Ook de vakantiepremie en eindejaarspremie gaat achteruit! En omdat jouw pensioen afhangt van je loon tijdens jouw loopbaan, gaat ook dit achteruit.

  Er wordt ook nog gesproken over:
  -Loonblokkeringen in 2015-2016.
  -Aanpak kinderbijslag
  -Kost kinderopvang naar omhoog
  -Nutsfacturen (elektriciteit, water) gaan omhoog

  Eindeloopbaan – sociale zekerheid op uw oude dag- pensioenen.
  -Verhogen wettelijke pensioenleeftijd : Van 65 jaar naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030 en erna…?
  -“Langer leven, dus langer werken” ,,, om van dood te vallen!
  -Onbeperkt bijverdienen na wettelijke pensioenleeftijd? En onze jonge werklozen?

  Eindeloopbaan – landingsbanen.
  -Vanaf 2015: enkel vanaf de leeftijd van 60 jaar ipv 55 jaar tenzij voor aanvragen gedaan vóór 1.1.2015.
  -Uitdoven uitzonderingen vanaf 50 jaar (lange loopbanen, verpleeg- en zorgkundigen in instellingen, knelpuntberoepen en bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering).

  Eindeloopbaan – SWT (brugpensioen).
  -Algemene regeling: optrekken leeftijd naar 62 jaar op 1.1.2015
  -Overgangsmaatregelen?
  -Uitzonderingsregimes vanaf 56 jaar (nachtarbeid, 40 jaar loopbaan): Van 56 naar 58 jaar op 1.1.2015 en 60 jaar op 1.1.2017
  Overgangsmaatregel voor wie voor 31.12.2014 al in opzeg is geplaatst
  -Uitzonderingsregimes vanaf 58 jaar/35 jaar loopbaan (ploegenarbeid, nacht, wisselende uurroosters, ernstige lichamelijke problemen door werk) : ???
  -Bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering: Van 55 naar 60 jaar op 1.1.2017

  Sociale zekerheid in gevaar – lastenverlagingen.
  -Stapsgewijze verlaging WG-bijdragen voor SZ van 33% naar 25% (uiterlijk 2019)
  -Behoud van sterkere lastenverlagingen wanneer men al onder 25% zit

  Belastingen –vennootschapsbelasting.
  -Niets over de notionele intrestaftrek
  -Afbouw van fraudebestrijding

  Onderwijs.
  -Duurder onderwijs en tegelijk:
  -Minder kwaliteit
  -Minder jobs
  -Minder opleidingscheques
  -Minder aandacht voor zwakkeren
  -DUS minder kansen

  En dan hebben we het nog niet gehad over het niet invoeren van de vermogenswinstbelasting en vermogensbelasting...

  Overtuigd?
  Neem dan deel aan onze stakingsacties!

  Oproeping piket bij staking 1 en 15 december.

  Enkel bij oproeping in het kader van piket activiteiten zijn deze mensen verplicht zich aan te melden. Voor zover geen tussenkomst van het piket vereist is, kunnen deze mensen gebruik maken van hun stakingsrecht.

  dinsdag 25 november 2014

  Rechten & plichten van de staker.

  Rechten van de staker

  Mag ik staken?
  Ja. Het stakingsrecht is een basisrecht erkend door het sociaal Europees charter van de Raad van Europa dat van toepassing is in België. Staken is dus geen misdrijf.

  Heb ik het recht om met mijn collega's deel uit te maken van een “stakingspiket”?
  Ja. Volgens de rechtspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie, mag "het feit deel te nemen aan een stakingspiket en het met overtuiging doch vredelievend aanzetten van de andere werknemers om niet naar hun werkplek te gaan niet beschouwd worden als een illegale actie" en is onvoorwaardelijk verbonden met het stakingsrecht.

  Kan de directie mij ontslaan indien ik staak?
  Neen. De staking zelf leidt niet tot de verbreking van het arbeidscontract. De werkgever mag dus het arbeidscontract niet opzeggen ten gevolge van de deelname aan een staking. Het arbeidscontract wordt gewoon tijdelijk opgeschorst tijdens de staking.

  Heb ik recht op een vergoeding voor de stakingsdag?
  Ja, als lid van ABVV heb je recht op een stakingsvergoeding die je loonverlies gedeeltelijk dekt, op voorwaarde dat de staking erkend wordt. Dit bedraagt dit €30/dag.

  Mijn werkgever deelt me mee dat ik word opgevorderd. Kan dit?
  Ja, in bepaalde sectoren is voorzien dat het stakingsrecht niet kan worden uitgeoefend op een wijze dat de werking van het bedrijf en de voorziening van goederen en diensten aan de gemeenschap in gevaar komt. Zo staat in sommige sectorovereenkomsten bepaald dat, zelfs bij staking, een bepaald aantal werknemers arbeidsprestaties moeten blijven leveren (ziekenhuizen, bakkerijen, laboratoria , ...).

  Plichten van de staker

  • Ik mag in geen geval geweld gebruiken, noch fysiek noch materieel (ten opzichte van personen en goederen van de onderneming), ik mag me niet laten uitdagen door de vertegenwoordigers van de directie, niet-stakers of derden, ik moet een verantwoordelijke houding aannemen, de dialoog boven alles stellen en de redenen van de staking verduidelijken.
  • Ik moet mijn werkgever op de hoogte brengen van het feit dat ik staak.
  • In geval van problemen bij een staking (deurwaarder, politieoptreden, provocaties, geweld,…) contacteer ik onmiddellijk mijn syndicale afgevaardigde.

  1 december: Provinciale stakingsdag.

  De vakbondsnota betreffende de provinciale staking kan je hier lezen.

  Pamflet ABVV: Klik hier.

  woensdag 19 november 2014

  OR van 19 november 2014.

  Het kort verslag van de OR van november vind je hier.

  Paswoord vereist

  zaterdag 8 november 2014

  Nationale manifestatie: standpunt.

  (Uit "De Morgen" van 7 november 2014)
  (Klik op het artikel om het te lezen)

  zondag 2 november 2014

  Vervaldatum ecocheques 11/2014.

  De ecocheques die we in december 2012 (CAO 2011-2012) gekregen hebben, vervallen eind deze maand.
  Tijdig opgebruiken is de boodschap.

  De ABVV-militanten

  woensdag 29 oktober 2014

  Extra syndicale vergadering.

  Naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen in de systemen SWT en tijdkrediet, landingsbanen wordt er een extra syndicale vergadering met secretarissen ingelast op 12 november.

  maandag 20 oktober 2014

  Manifestatie 6 november in Brussel: "Iedereen gepluimd".

  Op 6 november 2014 organiseert het ABVV in samenwerking met de andere vakbonden een nationale manifestatie in Brussel.

  Een evaluatie van het regeerakkoord lees je hier.