zaterdag 12 april 2014

Forfaitaire vergoeding “doorwerken feestdag” voor 5 ploegen.

Onderstaand forfaitair bedrag wordt betaald aan degenen met een aanduiding of prestatie op:

Paaszondag (20 april 2014) & Pinksteren (8 juni 2014)

PremieOchtend/MiddagNacht
1A79,52 92,25
1B79,5292,25
2 77,2489,54
3 73,1284,92
4 70,9782,34
5 70,2181,48
6 69,4980,51
7 68,0378,87
8 67,5078,29
9 66,6077,18

woensdag 2 april 2014

Brandweeropleiding.

Op vraag van enkele collega-brandweermannen zal nagegaan worden wie de brandweeropleiding later wil laten beginnen (starten brandweeropleiding om 10h i.p.v. 9h30).
Op de brandweeropleiding zal iedere (kandidaat-)brandweerman zijn voorkeur kunnen kenbaar maken.
Het voorstel kan aanvaard worden indien 60% van de brandweermannen deze wijziging goedkeurt. Dan pas kan na de zomerperiode de brandweeropleidingen plaats vinden van 10h tot 13h.

woensdag 26 maart 2014

Overschakelen naar zomeruur.

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 maart wordt opnieuw omgeschakeld naar het zomeruur.
De klok wordt dan 1 uur verder gedraaid: 2 uur ‘s nachts wordt 3 uur.

Invullen onkostennota bij extra verplaatsing.

Elke werknemer die een extra verplaatsing levert (dag overuren, opkomen piket, opleiding,...) wordt zijn vervoerskosten niet automatisch terug betaald.
Om dit te kunnen ontvangen moet de werknemer een onkostennota invullen en deze door zijn leidinggevende laten goedkeuren.

Het formulier kan men terug vinden via intranet SEL:

In rechterkolom: Langerbrugge net --> Reizen en onkosten --> Onkostennota SEL

Opgelet:
-wie bij opleiding een aanwezigheidsformulier invult en aanduidt dat dit een extra verplaatsing is, zal zijn vervoerskosten niet vergoed krijgen. Enkel met een onkostennota worden die dus terug betaald!
-wie een AD-dag presteert, krijgt zijn vervoerskosten wel rechtstreeks vergoed.

dinsdag 25 maart 2014

Contacteren vertrouwenspersoon.

Wie nood heeft aan een vertrouwelijk gesprek met de vertrouwenspersoon, kan haar bereiken via mail of via telefoon (tel. 317).
Om de privacy te kunnen behouden, kan er een plaats afgesproken worden waar het gesprek discreet kan plaats vinden (ev. in een apart lokaal, een vertrouwde omgeving of in huiselijke sfeer van de medewerker).
Op deze manier kan het gesprek in optimale omstandigheden gevoerd worden.

maandag 24 maart 2014

Europese betoging 4 april 2014.

(Klik op het artikel om het te lezen)

zaterdag 15 maart 2014

Indirecte premies 2013-2014 papierproductie.

BEDRAGEN

- De vertrekpremie bedraagt maximaal € 489,60.
(€ 16,21 per jaar aansluiting bij een vakorganisatie en € 3,37 per jaar tewerkgesteld in de sector)
- De huwelijkspremie bedraagt maximaal € 73,44.
(€ 14,69 per jaar aansluiting bij een vakorganisatie)

VOOR WIE?

- Je hebt recht op de vertrekpremie als je 5 JAAR anciënniteit in de sector kan bewijzen, bij vertrek in SWT of vanaf de leeftijd van 60 jaar (of bij overlijden).
Het tewerkstellingsattest zal door de werkgever verstrekt worden aan de mensen die in SWT gaan.
- Je hebt recht op de huwelijkspremie indien je tenminste 6 maanden in de sector gewerkt hebt en je dit op het ogenblik van je huwelijk (of sluiten van je samenlevingscontract) nog steeds doet.

WAT TE DOEN?

Ga naar je plaatselijke afdeling van de algemene centrale en zij helpen je bij de samenstelling van je dossier en dienen het voor je in bij het fonds.

Indien je hierover vragen hebt contacteer je ABVV-afgevaardigde.

Landingsbanen: pas je verlenging aan.

(Uit 'De Nieuwe Werker' van 14 maart 2014)
(Klik op het artikel om het te lezen)

vrijdag 14 maart 2014

Infosessie SWT.

De mensen die in 2014 op SWT (brugpensioen) gaan en de vorige sessie niet gevolgd hebben, worden uitgenodigd op de infosessie brugpensioenen op vrijdag 21 maart 2014 van 9h tot 12h.

Deze sessie heeft plaats in het auditorium (news-lijn).

Wie deelneemt aan de infosessie is vrijgesteld van prestatie op die dag of op voorafgaande nachtploeg.

Er wordt ook een gratis middagmaal voorzien in het bedrijfsrestaurant.

donderdag 20 februari 2014

Bonus 2013.

Op de OR van gisteren is de bonus voor 2013 bekend gemaakt.

Deze bedraagt 2,18 %.

Je vindt de bedragen terug in de rechterkolom onder rubriek loon/premie of via onderstaande link:

 • Bonus 2013

 • De bonus zal uitbetaald worden met de afrekening van maart 2014.

  Groeten

  Nieuwe inschrijvingsformulieren ABVV Oost-Vlaanderen.

  Wie lid wil worden van ABVV kan de nieuwe inschrijvingsformulieren ABVV Oost-Vlaanderen downloaden via onderstaande link:

 • Inschrijvingsformulier ABVV

 • De formulieren zijn ook te vinden in de rechter kolom (rood vierkant).

  Ook wijzigingen in de gezins- of werksituatie kunnen via deze documenten gewijzigd worden.

  Wie lid wordt heeft recht op een syndicale premie van €135 (CAO PC 129 2013-2014).

  Naar aanleiding van je huwelijk, samenlevingscontract, pensioen, geboorte of adoptie van je kind krijg je als lid via de vakbond ook een “sociale vergoeding”:

  max. €73,44 voor huwelijk of samenlevingscontract
  max. €489,60 éénmalige premie voor SWT, 60 jaar of bij overlijden
  ongeveer €200 voor de geboortepremie (afhankelijk van jouw ziekenfonds)

  Deze premies kunnen aangevraagd worden via de ABVV-afgevaardigden of in jouw plaatselijk ABVV-kantoor.

  Doen dus!

  Vragen DKV.

  Wie vragen heeft betreffende de hospitalisatieverzekering of horizonplan DKV, kan deze aan ons melden.
  Maandag 17 maart 2014 komt de vertegenwoordiger van DKV langs.
  Jouw vragen zullen dan aan hem voorgelegd worden.

  Groeten,
  De ABVV-militanten.

  maandag 17 februari 2014

  SV van 17 februari 2014.

  Opleiding EHBO in EC 5 ploegen:
  We hebben gevraagd om de 2 opleidingsdagen om te zetten in AD-dagen (zoals vermeld in de syllabus). De directie zal dit bekijken.

  Horizonplan:
  De directie zal een afspraak regelen tussen de DKV-afgevaardigde en de syndicale afgevaardigden.
  We willen info vragen betreffende het afsluiten van een horizonplan, individueel of in groep.
  Wie vragen heeft, kan ze aan ons doorsturen. Wij houden jullie op de hoogte…

  Opgesplitste AD-dag L3:
  Doordat de laatste veiligheidsles (radioactieve bron) door omstandigheden in sommige ploegen in 2013 weggevallen is, zal deze ingepland worden in het begin van 2014.
  Daardoor zullen deze mensen dit jaar 5x 2 uur opleiding krijgen.

  Eten piket bij geplande stilstand EC:
  We zouden graag de tekst in de syllabus betreffende “geplande stilstanden van de papiermachines” uitgebreid zien met “ook voor geplande stilstand EC”.
  Syllabus: “Gezien de kans op een langere prestatie mag het piket gratis een warm middagmaal gebruiken in de refter”.
  Nu gebeurt het soms dat mensen van piket geen gratis middagmaal krijgen bij geplande stilstanden in de EC.
  De directie zal dit bekijken.

  Uitbetaling syndicale premie.

  Beste collega’s,

  Hierna volgt informatie in verband met de syndicale premie.

  1. Het bedrag
  Bij toepassing van de C.A.O. van 09 januari 2014 werd het bedrag van de syndicale premie voor iedere rechthebbende vastgesteld op 135,00 €.

  2. De Attesten
  Deze attesten werden aan de werkgevers overgemaakt met het verzoek ze aan het arbeiderspersoneel vóór 1 maart 2014 uit te delen.

  3. Datum van betaling
  De syndicale organisaties zijn overeengekomen dat de uitbetaling kan plaatsvinden vanaf dinsdag 1 april 2014.
  Gelieve wel de syndicale fiches na ontvangst tijdig in desbetreffende box te steken bij de portier.

  4. Bruggepensioneerden
  Zoals vorige dienstjaren hebben de bruggepensioneerden recht op de syndicale premie op voorwaarde dat zij de volledige syndicale bijdrage betalen.

  5. Vragen
  Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de personeelsvertegenwoordigers van het ABVV.

  Met vriendelijke groeten,
  De syndicale delegatie van het ABVV

  maandag 3 februari 2014

  Samen sterker (groepsaankopen)

  De loonnorm voor 2013-2014 is 0%.
  Toch kunnen we onze koopkracht verhogen...
  SAMEN STERKER, de coöperatieve van sociale partners toont je hoe het kan.

  Bekijk het promofilmpje.

  video

  Samen Sterker Oost-Vlaanderen is een coöperatieve vennootschap die met de socialistische beweging opgericht is.
  Het doel van de coöperatieve is in de praktijk werken aan de koopkracht van iedereen door middel van samenaankoopacties.

  "Samen Sterker" is er niet exclusief voor leden, ze streven ernaar om net zoveel mogelijk mensen te verenigen vanuit de logica: hoe groter de groep, hoe groter het voordeel.

 • Link naar website SAMEN STERKER

 • vrijdag 31 januari 2014

  Opleidingen - 5 ploegen.

  Voor 2014 zijn er voorlopig geen opleidingen voorzien die in aanmerking komen voor een AD-dag.

  Wel zal er een 3 uur durende heropfrissing komen i.v.m. brandpreventie. Dit zal op een maandagochtend plaats vinden (voor de middagploeg) en betaald worden aan opleidingsuren (110%).
  De data volgen later.

  Mensen van de brandweerploeg komen niet in aanmerking voor deze opleiding.