zaterdag 30 april 2016

Nacht- en ploegenarbeid: Wie wint? Wie verliest?

Alle levende wezens op deze planeet volgen een bepaald biologisch ritme. Als dit ritme voortdurend verstoord wordt, is het steeds moeilijker om zijn gewone tred terug te vinden.
(Marc Dujardin, geneesheer)


Doorheen de jaren heeft de regering deze vorm van arbeidsorganisatie echter bijzonder aantrekkelijk gemaakt voor de werkgevers. Op enkele jaren tijd zijn deze cadeaus geëvolueerd van 1% tot 17,8%. Zonder oog voor de gezondheid van de werknemers.
Nochtans zijn alle deskundigen formeel: nacht- en ploegenarbeid is niet alleen slecht voor de gezondheid van de werknemer, maar ook voor zijn sociale leven en de sociale zekerheid.
De Algemene Centrale-ABVV vindt het onaanvaardbaar dat de gezondheid van de werknemers wordt geschaad omdat ze gewoon hun brood moeten verdienen. Ze wou dan ook de impact van nacht- en ploegenarbeid op de gezondheid onderzoeken en heeft een grootschalige enquête gevoerd. De eerste resultaten hiervan bevestigen onze bekommernis betreffende de nefaste gevolgen voor de gezondheid van de werknemers.

VOORDELEN VOOR DE WERKGEVER

We stellen vandaag vast dat, in veel gevallen, ploegenarbeid goedkoper is dan dagarbeid.
Het is zo dat de bedrijfsvoorheffing een voorschot is op onze belastingen. Elke maand houdt de werkgever deze bedrijfsvoorheffing in op ons brutoloon en stort hij die door aan de fiscus.
Met de huidige subsidies houdt de werkgever nog altijd de volledige bedrijfsvoorheffing in op ons brutoloon, maar hij moet de totaliteit niet meer doorstorten aan de Staat. Hij mag namelijk een deel van de bedrijfsvoorheffing houden.
Sinds 2004 kent de regering voor nacht- en ploegenarbeid vrijstellingen toe op de bedrijfsvoorheffing. Werkgevers die kiezen voor deze arbeidsorganisatie mogen een steeds groter wordend aandeel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de werknemers houden. Op enkele jaren tijd zijn deze cadeaus geëvolueerd van 0.5% in 2004 tot 25% voor 2019. Zonder enige tegenprestatie.

GEVOLGEN

Ploegen- en nachtarbeid klinkt aantrekkelijk in de zin dat de werknemer overdag over meer vrije tijd beschikt en een interessante loontoeslag geniet. Daarnaast is er bij ploegenarbeid vaak een grotere solidariteit onder collega’s, meer autonomie op de werkvloer en een minder uitgesproken hiërarchie.
Maar ploegen- en nachtarbeid heeft ook op het vlak van arbeidsomstandigheden heel wat negatieve effecten :

-moeilijke uurregelingen (zeer frequent op zondag, vaak langere dagelijkse en wekelijkse arbeidstijd);
-organisatorische moeilijkheden;
-fysieke problemen, verminderde waakzaamheid;
-de toegang tot bepaalde diensten is veel moeilijker: personeelsdienst, arbeidsgeneesheer, sociale activiteiten, werknemersvertegenwoordiging;
-‘s nachts werken kan bovendien het gevoel geven dat men geïsoleerd is door een gebrek aan communicatie en informatie tussen de dag- en nachtploegen;
-gebrekkige erkenning van het beroep, alsof nachtarbeid geen specifieke moeilijkheden zou inhouden;
-de loopbaanevolutie van nacht- en ploegenwerkers wordt afgeremd omdat ze minder gemakkelijk toegang hebben tot beroepsopleidingen.

GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID

Op korte termijn:
• slaapstoornissen en chronische vermoeidheid;
• een minder herstellende en onderbroken slaap;
• neiging om geneesmiddelen te nemen die de slaap bevorderen of net tegenhouden;
• spijsverteringsklachten;
• een grotere stressgevoeligheid;
• meer kans op depressie.

Op lange termijn:
• het risico op hart- en vaatziekten ligt 40% hoger door de nachtarbeid;
• het risico op kanker (meer bepaald borstkanker en darmkanker);
• vrouwen worden aan specifieke risico’s blootgesteld tijdens de zwangerschap. Zo werd er een verband aangetoond met het risico op groeivertraging, vroeggeboorte en miskraam;
• oververmoeidheid, met op termijn vroegtijdige veroudering van het lichaam en verslechtering van de gezondheidstoestand.

Omwille van deze redenen zal ABVV (in samenwerking met de andere vakbonden) bekijken of we geen beter ploegrooster kunnen opstellen.

Doe zelf de test en bekijk of je in aanmerking komt voor een lichtere, 'draagzamere' ploegrooster. Klik HIER.

donderdag 28 april 2016

Voorstelling kandidaten ABVV - sociale verkiezingen 2016.

Onze 'strijdbare kandidaten'Stephan De Paepe

Conducteur L4 - D ploeg

syndicaal afgevaardigde

1ste plaats ondernemingsraad
4de plaats veiligheidscomité


Joël De Roeck

Chauffeur DIP 1 - C ploeg

plaatsvervanger syndicaal afgevaardigde

2de plaats ondernemingsraad
1ste plaats veiligheidscomité


Sven Humblé

Bevoorradingsmagazijn - overdag

3de plaats ondernemingsraad
3de plaats veiligheidscomité


Pascal Van der Linden

Energiecentrale - E ploeg

4de plaats ondernemingsraad
2de plaats veiligheidscomité


Mario De Vis

Supply Chain - outbound

5de plaats ondernemingsraad
7de plaats veiligheidscomité


Jan Maes

Bobineur L4 - E ploeg

6de plaats ondernemingsraad
5de plaats veiligheidscomité


Patrick Saelens

Inpakker L4 - E-ploeg

7de ondernemingsraad
6de veiligheidscomité
Het ABVV is een strijdvaardige en democratische vakbond. Samen met jou willen we elke dag opkomen voor vaste jobs, voor betere werkomstandigheden.

Wij doen dit op een eerlijke manier, via overleg als het kan, strijdvaardig als het moet.
Wij hoeven ons dus niet te schamen om te vragen naar uw stem.

Stem ABVV, stem op lijst nr. 2, stem op onze kandidaten!

De verkiezingen hebben plaats op 12 en 17 mei. Wij rekenen op jouw stem!

vrijdag 22 april 2016

Zware beroepen onder vuur genomen.

(Klik op de foto om het te lezen)
(Uit 'De Morgen' van 22 april 2016)

woensdag 20 april 2016

Kort verslag OR van 20 april 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Kort syndicaal verslag van 18 april 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 18 april 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Sociale verkiezingen: stemming per brief.

De medewerkers die niet aanwezig kunnen zijn bij de stemming voor de sociale verkiezingen op 12/05/2016 of 17/05/2016 hebben de mogelijkheid om hun stem per brief uit te brengen.

Enkel in onderstaande gevallen zal de stemming per brief toegelaten worden:

-De medewerker dient niet te presteren tijdens de openingstijden van het kiesbureau.
-Het contract van de medewerker is geschorst (vb ziekte, tijdskrediet,..)

Medewerkers die wensen te stemmen per brief dienen dit vóór 27 april 2016 aan de personeelsdienst aan te vragen.
Wie dit niet aanvraagt wordt verondersteld tijdens één van de openingstijden persoonlijk te komen stemmen.

WIJ HOPEN AL VAST OP JOUW STEM !!

Stem Lijst 2, Stem ABVV

dinsdag 19 april 2016

Vakbondsactie ABVV van 19 april 2016 in Brussel.

De socialistische vakbond ABVV heeft vandaag tijdens haar actie tegen het beleid van de regering op het Brusselse Muntplein "een hete sociale lente" voorspeld.
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw hekelde dat de regering een beleid "met twee maten en twee gewichten" voert.
Volgens het ABVV waren zowat 3.500 militanten naar het Muntplein afgezakt. Met de actie wou de vakbond haar ongenoegen ten aanzien van het regeringsbeleid uiten.

38-urenweek

De Leeuw zei tijdens zijn toespraak voor de militanten dat de "regering Michel-De Wever" met "twee maten en twee gewichten" werkt. Hij wees er onder meer op dat vorig jaar de managers van de Bel20-bedrijven gemiddeld 20 procent meer dan het jaar voordien verdienden, terwijl de werknemers een indexsprong en loonmatiging moesten slikken.

Hij hekelde ook dat er niets gedaan wordt aan de "poenpakkers van de PanamaPapers", maar dat wel "de 38-urenweek wordt afgeschaft".

De ABVV-voorzitter nam ook onder meer de uitspraken van minister van Werk Kris Peeters op de korrel. Peeters had verklaard dat we "met zijn allen boven onze stand leven". "Kris Peeters en deze regering leven boven hun stand", reageerde De Leeuw. De socialistische vakbond wil dat het plan om de 38-urenweek te schrappen wordt ingetrokken, net als het voorstel om de proeftijd opnieuw in te voeren.

"De regering voert een asociaal en onrechtvaardig beleid, wij voeren het sociaal verzet", aldus De Leeuw. Hij voorspelde een "hete sociale lente".


maandag 18 april 2016

1 mei 2016: FEEST MEE !

1 mei is de dag van de arbeid.

Elk jaar vieren we deze dag uitbundig op activiteiten en feesten doorheen Oost-Vlaanderen. Hier vind je het programma voor Gent:

Uitbetaling vakantiegeld 2016.

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) heeft de opdracht overgemaakt aan de bank om het vakantiegeld te storten op 02 mei 2016 (tegen 4 of 6 mei op onze rekening).

Je kan nu al het verschuldigde bedrag raadplegen op de beveiligde website van RJV.

Volg onderstaande link:

 • RJV - Mijn vakantierekening

 • Dan klikken op: "Mijn vakantieregeling" en volg de instructies (inloggen via Token of via uw elektronische identiteitskaart).

  Neem dan in de linkerkolom de link naar : "Simulatie vakantiegeld".

  Daar vind je het bedrag van het te storten netto vakantiegeld terug.

  Groeten,
  De ABVV-militanten

  zaterdag 16 april 2016

  Militantenbijeenkomst tegen asociale en onevenwichtige begrotingsmaatregelen.

  Om de begroting op orde te krijgen haalt de regering opnieuw het geld bij de mensen. Werknemers, gepensioneerden, mensen die aangewezen zijn op een uitkering en zieken worden opnieuw geviseerd. De factuurregering blijft werken met twee maten en twee gewichten. Wie ontsnapt aan de 'besparingen'? Bazen, grote bedrijven, al wie zijn inkomen haalt uit kapitaal...

  De regering neemt opnieuw asociale en onevenwichtige beslissingen en zet het mes in de sociale bescherming en de openbare diensten van de burgers. De regering moet haar begroting op een rechtvaardige manier op orde krijgen. Haal het geld waar het zit!

  (Klik op de foto om het te lezen)

  Langer en meer werken in moeilijke omstandigheden 

  Alsof dat niet genoeg is misbruikt de regering-Michel de begrotingsoefening ook om haar agenda door te drukken van langer en meer werken in moeilijkere omstandigheden, ten koste van jouw gezondheid en privéleven. Wat staat er op het menu?

  • Afschaffen 38-urenweek, verlenging arbeidstijd, meer overuren waarvoor je geen inhaalrust krijgt
  • Uitbreiden interimwerk via uitzendcontracten van onbepaalde duur, in plaats van een stevig contract en statuut.
  • Versoepelen deeltijds werk waarbij je baas je amper een dag op voorhand moet verwittigen van het te presteren uurrooster.
  • Inhakken op tijdskrediet en loopbaanonderbreking en invoeren van loopbaansparen waarbij je zelf arbeidstijd moet opsparen tot wanneer je baas beslist dat het goed uitkomt…
  •  …
  Dit alles dreigt bovenop te komen van eerdere beslissingen:
  • De hogere pensioenleeftijd (67 jaar) en slechtere pensioenberekening.
  • Hogere instapleeftijd en strengere voorwaarden vervroegd pensioen, werkloosheid met bedrijfstoeslag, eindeloopbaantijdskrediet (landingsbanen).
  • Minder mogelijkheden en strengere voorwaarden voor tijdskrediet.
  • Straffen van werknemers die ziek worden.
  • Minder inkomen voor gezinnen door de indexsprong, loonblokkering, prijsverhogingen
   en belastingen.

  DAAROM: Militantenbijeenkomst ABVV op 19 april - Muntplein (Brussel).

  woensdag 13 april 2016

  De onwerkbare maatregelen van deze regering.

  (Klik op de foto om het te lezen)

  Om haar krakkemikkige begroting op orde te krijgen haalt de regering opnieuw het geld bij de werknemers. Wie ontsnapt aan de 'besparingen'? Bazen, grote bedrijven, al wie zijn inkomen haalt uit kapitaal...

  Ondanks de manifeste belastingfraude waarvan de ‘Panama Papers’ het zoveelste bewijs zijn, laat de regering-Michel fraudeurs en vermogenden ongemoeid.

  Alsof dat niet genoeg is misbruikt de regering-Michel de begrotingsoefening ook om haar agenda door te drukken van langer en meer werken in moeilijkere omstandigheden, ten koste van gezondheid en privéleven. Zelfs de 38-urenweek gaat op de schop.

  ... en lees volgend pamflet: Klik HIER

  zondag 27 maart 2016

  Forfaitaire vergoeding "doorwerken feestdag" 5 ploegen & 2 ploegen Energie & Milieu.

  De premie kan je HIER raadplegen, of aanklikken in de rechter kolom - rubriek:loon/premie.

  woensdag 23 maart 2016

  Teksten CAO 2015-2016 & CAO maaltijdcheques.

  Hieronder vindt u de officiële teksten van de CAO 2015-2016 & CAO maaltijdcheques.

  Klik HIER of raadpleeg deze in de rechter kolom onder rubriek: C.A.O.

  Kort verslag syndicale vergadering van 21 maart 2016.

  Het kort verslag van de syndicale vergadering van 21 maart 2016 is te lezen in volgende nota.

  Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

  Paswoord vereist.

  Zomeruur.

  In de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart wordt de zomertijd ingesteld. De klok wordt dan één uur vooruit gezet (02u00 wordt 03u00).

  In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens langer donker, en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.

  Dit houdt in dat de nachtploeg die werkt in de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart, één uur minder zal presteren. Deze medewerkers zullen hiervoor het loon ontvangen dat overeenstemt met een volledige nachtshift tegen het tarief van de zaterdagnachtploeg.