zondag 22 februari 2015

Ziekteverzuim op recordniveau.

(Bron: De Morgen van 21 februari 2015)

vrijdag 20 februari 2015

Bonus 2014.

Op de OR is de bonus voor 2014 bekend gemaakt.

Deze bedraagt 2,75 %.

Klik op onderstaande logo's voor de vakbondsnota:

De bonus zal uitbetaald worden met de afrekening van maart 2015.

Groeten

Nota syndicale vergadering 16 februari 2015.

Enkele punten van de syndicale vergadering van 16/02/2015 zijn te lezen in volgende nota.
Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

dinsdag 10 februari 2015

Syndicale premie 2014.

Aan de ABVV-leden:

De attesten van tewerkstelling liggen bij de portier.
Werp dit niet weg, het is geld waard !!

BEDRAG
De syndicale premie bedraagt € 135.

VOOR WIE?
Iedereen die in 2014 lid was van het ABVV / de Algemene Centrale èn die in 2014 tewerkgesteld was in de sector of bruggepensioneerde (SWT) is uit deze sector.

WAT TE DOEN?
Je hoeft enkel jouw rekeningnummer in te vullen in vak F en steek je attest in de ABVV-bak bij de portier of geef het af bij je plaatselijke afdeling van de Algemene Centrale en zij zorgen voor betaling van je premie.
Indien je hierover vragen hebt contacteer je de vakbondsafgevaardigde.

woensdag 4 februari 2015

Indexsprong = Diefstal.

2 % indexsprong, in 2015, 2016 of 2017 maakt niets uit.
DIEFSTAL BLIJFT DIEFSTAL !

Regering en werkgevers stellen dat werknemers te duur zijn. Dat bedrijven niet kunnen "concurreren". Om hier iets aan te doen : willen ze één indexsprong overslaan. Concreet betekent dit 2 % koopkracht afnemen van werknemers en uitkeringstrekkers.

Werknemers te duur? Werkgevers en regering vergeten te zeggen dat ze de afgelopen jaren (en opnieuw in 2016) veel bijdrageverminderingen hebben gekregen die werknemers al een pak “ goedkoper” maken.

En over die concurrentie : uit een overheidsrapport blijkt duidelijk dat lonen in de buurlanden (onze belangrijkste concurrenten) sneller stijgen dan bij ons. De indexsprong wordt dus weer een nieuw cadeau voor de bedrijven.

Om al die redenen is het voor het ABVV heel duidelijk :
INDEXSPRONG = DIEFSTAL

dinsdag 3 februari 2015

Info voor dagonderhoud: Gewijzigde uren op stilstanden.

Op stilstanden wordt er als volgt gewerkt:

Voor stilstanden aan de papiermachines wordt er gewerkt volgens de syllabus: 07h30-16h00 / 06h00-16h00(14h00) / 06h00-18h00
Voor de overige afdelingen wordt er steeds gewerkt van 07h30-16h00
Piket start steeds om 07h30. Piket werkt normaal van 07h30-16h00 (tot max. 23h30)
Voor afwijkende uren kan beroep gedaan worden op vrijwilligers

Beste collega van dagonderhoud M.D en E.D.,


Wij willen jullie wijzen op regelingen bij gewijzigde uren die zouden gepresteerd moeten worden op stilstanden:

-Afwijkende uren worden steeds op vrijwillige basis gedaan.

-Gewijzigde uurregelingen worden doorgaans enkele weken vooraf door de meestergasten kenbaar gemaakt. Kan je deze uren niet presteren, licht dan zo snel mogelijk jouw meestergast in zodat HIJ zijn planning kan aanpassen en tijdig een andere vrijwilliger kan zoeken.

-Men kan jou niet verplichten om op andere uren te werken, uurwijzigingen zijn geheel vrijblijvend… tenzij de vakbonden daarvoor hun toestemming geven. Dan hoor je het wel van ons…

-Indien je de uurwijzigingen niet kan/wil doen, dan is het niet de bedoeling dat jij iemand moet zoeken om deze uren over te nemen. Dit blijft de taak van de meestergast.

De vakbondsafgevaardigden.

Voor de vakbondsnota klik op onderstaande logo's:

zondag 1 februari 2015

De Leeuw: ‘Indexsprong is domme fetisj’

Een indexsprong is helemaal niet nodig om het loonverschil met onze buurlanden in één klap weg te werken. Het is wel degelijk mogelijk om de index te behouden én in een loonmarge te voorzien. Dat zegt Rudy De Leeuw, de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, zaterdag in een opiniebijdrage op de VRT-nieuwssite.

Het ABVV keurde vrijdag als enige partij in de Groep van Tien het ontwerpakkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden 2015-2016 niet goed. Het behoud van de indexsprong was voor de socialistische vakbond het grote breekpunt.

De Leeuw herhaalt zaterdag dat de indexsprong 'iedere werknemer, iedere gepensioneerde, iedere uitkeringsgerechtigde' een pak geld zal kosten. 'Tot 27.000 euro over een ganse loopbaan wanneer je in 2015 aan je carrière begint', schrijft hij. Daartegenover is in het akkoord 'een minimale loonsverhoging' van nog geen 0,5 procent bruto of 0,3 procent netto overeengekomen. 'Wie kan tellen, ziet dat dit absoluut ontoereikend is om de indexsprong te compenseren', aldus De Leeuw, die het dan ook 'niet verwonderlijk' noemt dat zijn achterban daar niet mee akkoord kon gaan.

Bovendien, aldus de ABVV-voorzitter, is een indexsprong helemaal niet nodig om de loonkostenhandicap tegenover de buurlanden weg te werken. Dankzij een reeks maatregelen die de werkgevers ten goede komen (zoals een verlaging van de werkgeversbijdragen en een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing) is er volgens zijn berekeningen 'een marge van 0,2 tot 0,3 procent bovenop de index'.

'Er wordt niet vastgehouden aan de indexsprong omwille van een objectieve economische analyse, maar omwille van starre ideologische redenen', zegt De Leeuw, die dit omschrijft als 'een domme fetisj'.

(Bron: De Standaard van 31 januari 2015)

woensdag 21 januari 2015

Kort verslag van ondernemingsraad (21/01/2015)

Kort verslag OR van 21 januari 2015:
Klik HIER

dinsdag 20 januari 2015

Nota syndicale vergadering 19 januari 2015.

Enkele punten van de syndicale vergadering van 19/01/2015 zijn te lezen in volgende nota.
Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

zaterdag 17 januari 2015

Nieuwe wetgeving betreffende SWT, landingsbanen en tijdskrediet.

Dankzij de acties van leden en militanten kon het sociaal overleg eindelijk op gang getrokken worden. De sociale gesprekspartners in de Groep van 10 zijn erin geslaagd een compromis te bereiken over het tijdskrediet en de landingsbanen (specifiek tijdskrediet voor oudere werknemers).

Met dit compromis levert de Groep van 10 het bewijs dat het sociaal overleg van essentieel belang blijft.

De regering keurde op haar beurt dit compromisvoorstel van de sociale gesprekspartners goed. Nu volgt enkel nog de praktische uitwerking.

Nota SWT/landingsbanen:
Klik HIER

Nota nieuwe regeling tijdskrediet:
Klik HIER

woensdag 24 december 2014

Geen indexatie van de lonen op 1/1/2015.

De gezondheidsindex voor onze sector papierproductie is gedaald met -0,21%.
Daarom zullen de lonen op 1 januari 2015 niet stijgen.

Zoals voorzien in onze sectorale CAO van 9 januari 2014 wordt de negatieve evolutie van de gezondheidsindex NIET toegepast.

Tekst 'Sectorale CAO van 9 januari 2014 (artikel 4)':
Partijen komen overeen de negatieve effecten van een eventuele deflatie te neutraliseren teneinde geen loonsverlagingen door te voeren. De eerstvolgende positieve indexatie zal berekend worden op basis van de verhouding tussen de afgevlakte gezondheidsindex van de maand voordien en de maand die aan deze geneutraliseerde periode voorafgaat.

De loonlijst vanaf 1/1/2015 vind je HIER of kan je raadplegen in de rechterkolom in rubriek 'Loon/Premie'.

dinsdag 23 december 2014

Economische stilstand L4.

De vakbondsnota betreffende de economische stilstand L4 kan je HIER lezen.

Paswoord vereist.

maandag 22 december 2014

Bijzondere ondernemingsraad van 22 december 2014.

Het kort verslag van de bijzondere ondernemingsraad van vandaag kan je HIER lezen.

Paswoord vereist.

zondag 21 december 2014

Vakbondsacties hebben nut.

Beste collega's,

Na de vakbondsacties van 15/12 heeft de groep van 10 (werkgevers- en werknemersafvaardiging, Unizo, VBO, e.a.) rond de tafel gezeten.
Er werd een versoepeling overeengekomen betreffende SWT zware beroepen/nachtarbeid (van 60 j naar 58 j), wel nog onderhandelbaar in sectorale CAO's. Ook werd er een verbetering overeengekomen i.v.m. tijdskrediet - landingsbanen.
Deze overeenkomsten moeten wel nog door de regering goedgekeurd worden.

Dat er ruimte is om verder te onderhandelen is duidelijk.
Vakbondsacties kunnen duidelijk vruchten afwerken.
Via deze weg danken we éénieder voor zijn steun...

vrijdag 19 december 2014

Nieuwjaarswens.

De ABVV-militanten wensen jullie een fantastisch 2015 toe!