donderdag 18 augustus 2016

Kort verslag OR van 17 augustus 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

woensdag 17 augustus 2016

SV van 16 augustus 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van gisteren 16 augustus 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

donderdag 11 augustus 2016

Getrouwheidspremie 2016.

Getrouwheidspremie 2016 per dienstjaar: € 16,5810

De getrouwheidspremie wordt uitbetaald met de afrekening van augustus.

Toekenningsvoorwaarden:
minstens 21 jaar oud zijn
vanaf het 3de dienstjaar
in dienst zijn op datum van uitbetaling
personeelsleden in pensioen of in een vorm van vervroegd pensioen hebben eveneens recht (enkel in het jaar van oppensioenstelling)

Personen hebben geen recht op getrouwheidspremie:
ontslag op eigen verzoek
ontslag wegens dringende reden
ontslag door werkgever
zieken langer dan 1 jaar

(Ook te vinden onder 'loon/premie' in rechter kolom)

dinsdag 5 juli 2016

Lonen vanaf 1 juli 2016.

De lonen van de sector papierproductie worden op 1 juli 2016 met 0,88% geïndexeerd.
De volgende indexering zal plaatsvinden op 1 januari 2017 en zal gebaseerd zijn op de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex tussen juni 2016 en december 2016.
Klik HIER, of raadpleeg de loonlijst in de rechterkolom onder rubriek Loon/Premie.

woensdag 15 juni 2016

Kort verslag OR van 15 juni 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

donderdag 26 mei 2016

EFI: jaarrekening 2015.

De economische & financiële informatie voor het jaar 2015 werd vandaag met de OR besproken.

Klik HIER: Jaarrekening 2015.

Paswoord vereist.

Deze informatie wordt bekendgemaakt op de algemene vergadering van aandeelhouders op 1 juni 2016.

dinsdag 24 mei 2016

Kort verslag syndicale vergadering van 23 mei 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 23 mei 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Info aan personeel.

Na de voor ons teleurstellende resultaten op de sociale verkiezingen, hebben wij beslist om het anders aan te pakken.

Doordat eerlijkheid, waarheidsgetrouw en bescheidenheid niet doeltreffend zijn voor een goede verkiezingsuitslag, en dagdagelijkse werking niet beloond wordt, zullen wij onze syndicale werking wat meer in de verf zetten in de hoop om volgende keer jullie vertrouwen te krijgen.

De ABVV-militanten.

zaterdag 21 mei 2016

Nationale betoging: De maat is vol!


Jobs, koopkracht en eerlijke belastingen. Dat zijn de drie sleutels om uit de problemen te geraken. Daar komen onze alternatieven op neer. Daarover willen wij gehoord worden.

We hebben ze alle drie nodig. De ene helpt niet zonder de andere.

Meer jobs en volwaardige jobs.  Dat wil zeggen dat je werkbaar werk krijgt met een volwaardig arbeidscontract.
Meer koopkracht, om te voorzien in je levensonderhoud. Mee met de groeiende levensstandaard, mee met de evolutie van de prijzen. Ook als je terugvalt op een uitkering, ook als je met pensioen gaat.

Met jobs en koopkracht zwengel je de economie weer aan, daar moet in geïnvesteerd worden. Dat is een ijzersterke economische logica.
En daarvoor heb je ook eerlijke belastingen nodig. Kleine inkomens moeten ontzien worden. De centen moeten nu eindelijk gehaald worden bij grote vermogens en riante winsten. En in de belastingparadijzen.
En die centen zijn nodig om te investeren in onze economie, in onze maatschappij, in onze welvaartstaat.

Met de hele vakbondsbeweging spreken we in naam van meer dan 3 miljoen werknemers.
In een democratie moet daar rekening mee gehouden worden. Maar we zitten opgezadeld met een rechtse, neoliberale regering die vakbonden en sociaal overleg aan de kant schuift en koppig voortgaat met een desastreus beleid.

Er komen geen nieuwe jobs. Integendeel, de tewerkstellingsgraad in ons land duikelt naar beneden. De jobs waar mee gepronkt wordt zijn halfslachtige, tijdelijke of deeltijdse flexijobs.
Veel meer leveren bijdrageverminderingen en fiscale cadeaus aan bedrijven niet op.
Er komt ook geen eerlijker belastingstelsel. Integendeel, de lasten voor de gewone burgers schieten de hoogte in terwijl grote kapitalen onaangeroerd blijven. Bedrijven krijgen zelfs uitzicht op belastingvermindering.
Maar ondertussen krijgt de regering de overheidsbegroting niet in evenwicht. Ze wil nog vele miljarden besparen. Werknemers zullen nog heel zwaar moeten inleveren, zo kondigt ze nu al aan. De minister van Werk vindt dat we boven onze stand leven.

Dit rechtse beleid is niet alleen onrechtvaardig, het werkt ook niet. De maat is vol.
Niemand is bereid morgen 45 uur per week te werken om een politiek ter wille te zijn die niet werkt. Niemand gelooft dat we daarmee één job gaan creëren.

Wij willen dat de economie uit het slop wordt gehaald met jobs, koopkracht en eerlijke belastingen.  We gaan kordaat in het verzet.

Met een nationale betoging op 24 mei.
Met een algemene staking op 24 juni.
Belastingaangifte 2016.

Informatie betreffende het invullen van uw belastingaangifte:

Vrijstelling woon-werkverkeer
Voor de terugbetaling woon-werkverkeer (vak 18 in code 254 op fiscale fiche), mag u vrijstelling van belasting vragen voor:

-maximum 380 € indien u met de wagen komt
-volledig bedrag indien u bewijsstukken van openbaar vervoer kan voorleggen
U moet uw keuze vermelden naast de code 1255-06 (respectievelijk 2255-73).

Vrijstelling niet-recurrente resultaatgebonden voordelen:
De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (PBRS-bonus) werd ook vermeld op de fiscale fiche bij vak 13 in code 242.
Deze inkomsten moeten vermeld worden bij de code 1242-19 (respectievelijk 2242-86) op de belastingaangifte.

MAAR, de belastingplichtige is zelf gehouden om de vrijstelling te vermelden in de aangifte personenbelasting, en dit bij de code 1244-17 (respectievelijk 2244-84). Daar kan dus hetzelfde bedrag worden opgenomen als in de vorige code, maar met een maximum van 2.722 euro. De belastingadministratie past de vrijstelling dus niet automatisch toe!

Dienstencheques:
De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering.(Vak X - H code 3364/4364)
Voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot €1.400 per persoon en per jaar. Uw belastingvermindering is berekend op basis van een belastingtarief van 30%. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.
Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.


Enkel voor de ABVV-leden:

Wil je jouw belastingsbrief laten invullen door onze diensten?
Dit kan in Gent, Eeklo, Deinze, Zelzate, Stekene...
Maak een afspraak bij één van onze kantoren via onderstaande link:

ABVV Belastingsservice 2016: klik hier

woensdag 18 mei 2016

Kort verslag OR van 18 mei 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Uitslag sociale verkiezingen 2016.

De uitslag van de sociale verkiezingen bij SEL is bekend:
Klik HIER.

OR

ACLVB:
Dennis Van Vliet (effectief)
Brecht Van Hecke (effectief)
Eddy Verstraete (plaatsvervanger)
Emmanuel Van Zeveren (plaatsvervanger)

ABVV:
Stephan De Paepe (effectief)
Joël De Roeck (plaatsvervanger)

ACV:
Gino Mussche (effectief)
Mario Moens (effectief)
Frederik Glibert (plaatsvervanger)
Bart Michiels (plaatsvervanger)


CPBW

ACLVB:
Emmanuel Van Zeveren (effectief)
Dirk Van Hamme (plaatsvervanger)

ABVV:
Joël De Roeck (effectief)
Pascal Van der Linden (plaatsvervanger)

ACV:
Mario Moens (effectief)
Firmin Lescrauwaet (effectief)
Bart Michiels (plaatsvervanger)
Sven Van Hecke (plaatsvervanger)

Uitslag Sociale verkiezingen 2016.

Ondernemingsraad

A.C.L.V.B. 34,9%
Aantal mandaten 2
.
Kopstemmen 19
Naamstem 61
Totaal 80
.
Dennis VV 10
Brecht VH 34
Eddy V 13
Bram E 7
Joey VK 13
Vincent 4
Dirk VH 5
Emmanuel VZ 16
Jan VDC 2
Danny A 13
A.B.V.V. 19,2%
Aantal mandaten 1
.
Kopstemmen 14
Naamstem 30
Totaal 44
.
Stephan DP 26
Joël DR 6
Sven H 6
Pascal VDL 3
Mario DV 2
Jan M 3
Patrick S 3
-
-
-
A.C.V. 44,1%
Aantal mandaten 2
.
Kopstemmen 26
Naamstem 75
Totaal 101
.
Gino M 68
Mario M 21
Frederik G 13
Bart M 23
Firmin L 7
Xavier N 2
Bernd C 7
Sven VH 4
Kris DS 10
-


Comité voor Preventie & Bescherming op het Werk (C.P.B.W.)

A.C.L.V.B. 32,7%
Aantal mandaten 2
.
Kopstemmen 17
Naamstem 58
Totaal 75
.
Dirk VH 12
Emmanuel V 30
Danny A 11
Jan VDC 4
Bram E 5
Joey VK 8
Philippe B 5
Brecht VH 16
A.B.V.V. 18,3%
Aantal mandaten 1
.
Kopstemmen 10
Naamstem 32
Totaal 42
.
Joël DR 14
Pascal VDL 8
Sven H 6
Stephan DP 17
Jan M 3
Patrick S 5
Mario DV 4
-
A.C.V. 47,1%
Aantal mandaten 2
.
Kopstemmen 35
Naamstem 73
Totaal 108
.
Mario M 32
Firmin L 16
Bart M 31
Sven VH 9
Gino M 38
Xavier N 2
Bernd C 7
-

vrijdag 6 mei 2016

Hoe geldig stemmen voor het ABVV?

Op de dag van de verkiezing wordt je verzocht je ter stemming aan te bieden met de oproepingsbrief en met jouw identiteitskaart in zaal Luik.
Daar krijg je 2 stembiljetten. Eén voor de ondernemingsraad (OR) en één voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).
De tweede lijst op je stembiljet is de lijst met ABVV-kandidaten.

Je kan nu twee dingen doen:

- of je kleurt de vakjes naast de naam of namen van de ABVV-kandidaten van je voorkeur:

Let op! Niet meer bolletjes kleuren dan er effectieve mandaten zijn!
Max. 5 bolletjes kleuren voor de OR.
Max. 4 bolletjes kleuren voor CPBW


Dit geniet onze voorkeur en zo kan jij jouw geschikte kandidaten naar voor schuiven!


- of je kleurt het vakje bovenaan lijst nr. 2, dit is een ABVV-lijststem:
Gebruik enkel het potlood dat zich in het kieshokje bevindt.

Je hebt je vergist? Je stembiljet is beschadigd? Vraag een nieuw stembiljet! Je mag immers niets doorstrepen op je stembiljet of het wordt ongeldig.
Je mag niet stemmen op kandidaten van verschillende lijsten.

Stem dus alleen op het ABVV op lijst nr. 2. Alvast bedankt!
Nog geen keuze gemaakt? Bekijk onze kandidaten nogmaals HIER.

zaterdag 30 april 2016

Nacht- en ploegenarbeid: Wie wint? Wie verliest?

Alle levende wezens op deze planeet volgen een bepaald biologisch ritme. Als dit ritme voortdurend verstoord wordt, is het steeds moeilijker om zijn gewone tred terug te vinden.
(Marc Dujardin, geneesheer)


Doorheen de jaren heeft de regering deze vorm van arbeidsorganisatie echter bijzonder aantrekkelijk gemaakt voor de werkgevers. Op enkele jaren tijd zijn deze cadeaus geëvolueerd van 1% tot 17,8%. Zonder oog voor de gezondheid van de werknemers.
Nochtans zijn alle deskundigen formeel: nacht- en ploegenarbeid is niet alleen slecht voor de gezondheid van de werknemer, maar ook voor zijn sociale leven en de sociale zekerheid.
De Algemene Centrale-ABVV vindt het onaanvaardbaar dat de gezondheid van de werknemers wordt geschaad omdat ze gewoon hun brood moeten verdienen. Ze wou dan ook de impact van nacht- en ploegenarbeid op de gezondheid onderzoeken en heeft een grootschalige enquête gevoerd. De eerste resultaten hiervan bevestigen onze bekommernis betreffende de nefaste gevolgen voor de gezondheid van de werknemers.

VOORDELEN VOOR DE WERKGEVER

We stellen vandaag vast dat, in veel gevallen, ploegenarbeid goedkoper is dan dagarbeid.
Het is zo dat de bedrijfsvoorheffing een voorschot is op onze belastingen. Elke maand houdt de werkgever deze bedrijfsvoorheffing in op ons brutoloon en stort hij die door aan de fiscus.
Met de huidige subsidies houdt de werkgever nog altijd de volledige bedrijfsvoorheffing in op ons brutoloon, maar hij moet de totaliteit niet meer doorstorten aan de Staat. Hij mag namelijk een deel van de bedrijfsvoorheffing houden.
Sinds 2004 kent de regering voor nacht- en ploegenarbeid vrijstellingen toe op de bedrijfsvoorheffing. Werkgevers die kiezen voor deze arbeidsorganisatie mogen een steeds groter wordend aandeel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de werknemers houden. Op enkele jaren tijd zijn deze cadeaus geëvolueerd van 0.5% in 2004 tot 25% voor 2019. Zonder enige tegenprestatie.

GEVOLGEN

Ploegen- en nachtarbeid klinkt aantrekkelijk in de zin dat de werknemer overdag over meer vrije tijd beschikt en een interessante loontoeslag geniet. Daarnaast is er bij ploegenarbeid vaak een grotere solidariteit onder collega’s, meer autonomie op de werkvloer en een minder uitgesproken hiërarchie.
Maar ploegen- en nachtarbeid heeft ook op het vlak van arbeidsomstandigheden heel wat negatieve effecten :

-moeilijke uurregelingen (zeer frequent op zondag, vaak langere dagelijkse en wekelijkse arbeidstijd);
-organisatorische moeilijkheden;
-fysieke problemen, verminderde waakzaamheid;
-de toegang tot bepaalde diensten is veel moeilijker: personeelsdienst, arbeidsgeneesheer, sociale activiteiten, werknemersvertegenwoordiging;
-‘s nachts werken kan bovendien het gevoel geven dat men geïsoleerd is door een gebrek aan communicatie en informatie tussen de dag- en nachtploegen;
-gebrekkige erkenning van het beroep, alsof nachtarbeid geen specifieke moeilijkheden zou inhouden;
-de loopbaanevolutie van nacht- en ploegenwerkers wordt afgeremd omdat ze minder gemakkelijk toegang hebben tot beroepsopleidingen.

GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID

Op korte termijn:
• slaapstoornissen en chronische vermoeidheid;
• een minder herstellende en onderbroken slaap;
• neiging om geneesmiddelen te nemen die de slaap bevorderen of net tegenhouden;
• spijsverteringsklachten;
• een grotere stressgevoeligheid;
• meer kans op depressie.

Op lange termijn:
• het risico op hart- en vaatziekten ligt 40% hoger door de nachtarbeid;
• het risico op kanker (meer bepaald borstkanker en darmkanker);
• vrouwen worden aan specifieke risico’s blootgesteld tijdens de zwangerschap. Zo werd er een verband aangetoond met het risico op groeivertraging, vroeggeboorte en miskraam;
• oververmoeidheid, met op termijn vroegtijdige veroudering van het lichaam en verslechtering van de gezondheidstoestand.

Omwille van deze redenen zal ABVV (in samenwerking met de andere vakbonden) bekijken of we geen beter ploegrooster kunnen opstellen.

Doe zelf de test en bekijk of je in aanmerking komt voor een lichtere, 'draagzamere' ploegrooster. Klik HIER.