maandag 20 oktober 2014

Manifestatie 6 november in Brussel: "Iedereen gepluimd".

Op 6 november 2014 organiseert het ABVV in samenwerking met de andere vakbonden een nationale manifestatie in Brussel.

Een evaluatie van het regeerakkoord lees je hier.

Wintertijd.

In de nacht van zaterdag 25 oktober 2014 op zondag 26 oktober 2014 wordt de klok 1 uur achteruit gedraaid.

Mensen in de nacht worden 9 uur betaald.

zondag 19 oktober 2014

Wettelijk pensioen en stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag.

-De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

-De minimumleeftijd voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) wordt opgetrokken naar 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar in 2018. De loopbaanvoorwaarde stijgt tot 41 jaar in 2017 en 42 jaar in 2019.

-De uitzondering voor werknemers met een lange loopbaan blijft bestaan, maar wordt eveneens verstrengd:
het stelsel 56-40 (leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar en loopbaanvoorwaarde van 40 jaar) wijzigt naar 58-40 (leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar en loopbaanvoorwaarde van 40 jaar).

-OPGELET: de wijzigingen zijn van toepassing op alle stelsels SWT waar de opzeg na 31 oktober 2014 wordt betekend. De huidige regeling SWT (leeftijden en loopbanen) is bijgevolg ENKEL nog van toepassing indien de opzeg betekend wordt ten laatste op 22 oktober 2014 en ingaat op 27 oktober 2014.
Gelieve je specifieke situatie in het kader van deze informatie te herevalueren (je kan daarvoor o.a. terecht bij jouw vakbond; zij beschikken over de info over je loopbaan).

zaterdag 18 oktober 2014

OR van 15 oktober 2014.

Het kort verslag van de OR van oktober vind je hier

Paswoord vereist

vrijdag 17 oktober 2014

Veranderingen tijdskrediet indien wetsvoorstel goedgekeurd wordt.

-De instapleeftijd voor een landingsbaan (tijdskrediet op het einde van de loopbaan; 4/5de of deeltijds) wordt opgetrokken van 55 jaar naar 60 jaar. Deze maatregel zou vanaf 1 januari 2015 in werking treden. Wie al aan een landingsbaan begonnen is, kan wel gewoon in het systeem blijven.
-Het recht op tijdskrediet met motief wordt met 12 maanden uitgebreid tot 48 maanden, met behoud van uitkeringen.
-Tijdskrediet zonder motief blijft bestaan, maar het recht op uitkeringen hierbij vervalt.

Nu kan men nog genieten van de bijleg vanaf 50 jaar (PC129). Met de nieuwe wetgeving op komst zal men dit pas vanaf 60 jaar kunnen.

woensdag 15 oktober 2014

Wijzigingen SWT (brugpensioenen) in het regeerakkoord.

Lees de nota betreffende wijzigingen SWT: Klik hier.

maandag 13 oktober 2014

Simulatie berekening van het bedrag van de uitkering voor loopbaanonderbreking / tijdskrediet.

Voldoet u aan de voorwaarden om tijdskrediet te nemen? Dan kunt u voortaan op de RVA-website het bedrag van uw uitkering berekenen via de nieuwe online dienst "Simulatie van uw uitkering". U vindt de toepassing in de rubriek "Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet".

Zowel voor tijdskrediet uit het algemeen stelsel met of zonder motief als voor tijdskrediet uit het eindeloopbaanstelsel simuleert de toepassing het bedrag van de uitkering waarop u volgens uw profiel, uw anciënniteit, enz. recht zou hebben.

Voorlopig is de simulatie enkel beschikbaar voor tijdskrediet, in een later stadium zal de simulatie ook mogelijk zijn voor andere vormen van loopbaanonderbreking.

Berekening bedrag van de uitkering loopbaanonderbreking/tijdskrediet : Klik hier voor start simulatie

maandag 29 september 2014

ABVV wil dichter bij zijn leden staan.

Enkel voor onze leden:

Het ABVV wil dichter bij zijn leden staan.
Daarom wil het ABVV zoveel mogelijk mailadressen van hun leden verzamelen.
Wij geven jou de keuze: wie zijn mailadres niet wilt doorgeven, geven wij de kans om te reageren via onderstaande link:

Formulier Algemene Centrale

Op 31 oktober wordt het formulier gesloten. We gaan er van uit dat degene die niet reageert, info van de Algemene Centrale wenst te ontvangen.

Iedereen kan ook de Algemene Centrale ABVV volgen op facebook:
Klik onderstaand icoon aan.

woensdag 17 september 2014

OR van 17 september 2014.

Het kort verslag van de OR van vandaag vind je hier

Paswoord vereist

dinsdag 16 september 2014

Eerste job? Jeugdvakantie.

Je hebt een eerste baan maar nog geen jaar anciënniteit. Je zit m.a.w. in je eerste werkjaar. Ben je daarbovenop jonger dan 25, dan kan je vier weken vakantie nemen of de vakantiedagen die je toch al verworven hebt op basis van het onvolledig gewerkte jaar aanvullen met een uitkering van de RVA. Die regeling noemt men de ‘jeugdvakantie’.

Je moet wel eerst je wettelijke vakantiedagen opnemen, dat zijn de dagen die je als werknemer het voorgaande jaar opgebouwd hebt. Je werkgever moet je de afrekening bezorgen.

Als je bijvoorbeeld in oktober 2013 aangeworven werd, dan heb je voor dat kwartaal dat je in 2013 gewerkt hebt, recht op 6 wettelijke vakantiedagen. Maar je kan nog 14 dagen erbij nemen om aan het maximum van 20 dagen te geraken.

Die jeugdvakantiedagen zijn ten laste van de RVA en worden betaald in de vorm van een werkloosheidsuitkering. Die wordt berekend op basis van 65% van je brutoloon. Dit wordt wel begrensd tot 2.121,75 euro, dus je ontvangt maximum 53 euro bruto per dag.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn wel enkele voorwaarden:

Je mag op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je vakantie neemt, niet ouder dan 25 zijn;
Je moet tijdens het voorgaand jaar je studies beëindigd of stopgezet hebben;
Je moet in het betrokken jaar, het jaar waarin je afstudeerde, minstens één maand gewerkt hebben;
Je mag voor de dagen jeugdvakantie geen andere beroeps- of vervangingsinkomens ontvangen.

Werk je deeltijds, dan heb je eveneens recht op jeugdvakantie, maar dan wel in verhouding tot je prestaties. Wanneer je halftijds werkt, zal je dus voor een jaar maar op 10 volledige of 20 halve dagen recht hebben.

Wat moet ik doen?

Om jeugdvakantie te nemen moet je een speciaal formulier (C103 -jeugdvakantie) zelf invullen, het ook door je werkgever laten invullen en het aan je werkloosheidskas, dus het ABVV, bezorgen. Je kan dit formulier downloaden op de site van de RVA, afhalen of opvragen bij het ABVV-kantoor in je buurt.

donderdag 28 augustus 2014

Data decoratiefeesten 2014.

Nijverheidseretekens:
Heeft plaats op 23 september 2014 van 14h30 tot 19h00.

S.E.-pin:
Heeft plaats op 18 november 2014 van 17h00 tot 20h30.

De financiële premie vind je hier

De gedecoreerde arbeider heeft recht op één dag voor het decoratiefeest, t.t.z. de nacht vóór het decoratiefeest, de dag zelf of de eerstvolgende werkdag volgend op het decoratiefeest.
Deze dag kan in proteam aangevraagd worden met 'klein verlet' én met vermelding 'decoratie'.

De ABVV-militanten feliciteren iedereen (die hiervoor in aanmerking komt) met zijn decoratie.

woensdag 27 augustus 2014

ABVV-voorzitter Rudy De leeuw trekt fel van leer tegen de rechtse regering.

"De rechtse regering is er voor de werkgevers, niet voor de werknemers. Er is geen geld voor de gewone man, terwijl de bazen een vrijbrief krijgen", stelt Rudy De Leeuw in de krant 'De Morgen'.

In 'De Morgen' reageert ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw voor het eerst op de vorming van de rechtse regering met N-VA, Open VLD, CD&V en MR.

Lees hier het volledige artikel.

donderdag 14 augustus 2014

Brochures ABVV.

Vanaf nu hebben we een nieuwe rubriek bij: "Brochures ABVV".

Indien je meer info wilt i.v.m. onderstaande zaken, dan kan je deze opvragen in de rechterkolom.

FAQ Tijdskrediet 2014
Tijdskrediet 2013
Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Groeten,
De ABVV-militanten.

zaterdag 9 augustus 2014

Loonlastenverlaging werknemers?

(Uit 'De Morgen' van 08 augustus 2014)
(Klik op het artikel om het te kunnen lezen)

woensdag 6 augustus 2014

Vanaf vandaag werkt u voor jezelf...

(Uit 'De Morgen' van 06 augustus 2014)
(Klik op het artikel om het te kunnen lezen)