donderdag 28 augustus 2014

Data decoratiefeesten 2014.

Nijverheidseretekens:
Heeft plaats op 23 september 2014 van 14h00 tot 19h00.

S.E.-pin:
Heeft plaats op 18 november 2014 van 17h00 tot 20h30.

De financiële premie vind je hier

De gedecoreerde arbeider heeft recht op één dag voor het decoratiefeest, t.t.z. de nacht vóór het decoratiefeest, de dag zelf of de eerstvolgende werkdag volgend op het decoratiefeest.
Deze dag kan in proteam aangevraagd worden met 'klein verlet' én met vermelding 'decoratie'.

De ABVV-militanten feliciteren iedereen (die hiervoor in aanmerking komt) met zijn decoratie.

woensdag 27 augustus 2014

ABVV-voorzitter Rudy De leeuw trekt fel van leer tegen de rechtse regering.

"De rechtse regering is er voor de werkgevers, niet voor de werknemers. Er is geen geld voor de gewone man, terwijl de bazen een vrijbrief krijgen", stelt Rudy De Leeuw in de krant 'De Morgen'.

In 'De Morgen' reageert ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw voor het eerst op de vorming van de rechtse regering met N-VA, Open VLD, CD&V en MR.

Lees hier het volledige artikel.

donderdag 14 augustus 2014

Brochures ABVV.

Vanaf nu hebben we een nieuwe rubriek bij: "Brochures ABVV".

Indien je meer info wilt i.v.m. onderstaande zaken, dan kan je deze opvragen in de rechterkolom.

FAQ Tijdskrediet 2014
Tijdskrediet 2013
Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Groeten,
De ABVV-militanten.

zaterdag 9 augustus 2014

Loonlastenverlaging werknemers?

(Uit 'De Morgen' van 08 augustus 2014)
(Klik op het artikel om het te kunnen lezen)

woensdag 6 augustus 2014

Vanaf vandaag werkt u voor jezelf...

(Uit 'De Morgen' van 06 augustus 2014)
(Klik op het artikel om het te kunnen lezen)

vrijdag 1 augustus 2014

Getrouwheidspremie 2014.

Getrouwheidspremie 2014 per dienstjaar: € 16,4052


De getrouwheidspremie wordt uitbetaald met de afrekening van augustus.

Toekenningsvoorwaarden:
minstens 21 jaar oud zijn
vanaf het 3de dienstjaar
in dienst zijn op datum van uitbetaling
personeelsleden in pensioen of in een vorm van vervroegd pensioen hebben eveneens recht (enkel in het jaar van oppensioenstelling)

Personen hebben geen recht op getrouwheidspremie:
ontslag op eigen verzoek
ontslag wegens dringende reden
ontslag door werkgever
zieken langer dan 1 jaar

(Ook te vinden onder 'loon/premie' in rechter kolom)

vrijdag 27 juni 2014

Indexering lonen op 1 juli 2014.

De lonen van de sector papierproductie (PC 129) worden op 1 juli 2014 met 0,24% geïndexeerd.
Je vindt de nieuwe loonlijst in de rechter kolom onder rubriek 'Loon/premie'.

Gebruik DKV in het buitenland.

Nu voor de meesten de vakantieperiode in zicht is, willen we nog graag volgende informatie meedelen i.v.m. onze hospitalisatieverzekering:

Wat te doen bij schade in het buitenland?

* Bijstandscentrale DKV contacteren + 32(0)2/230.31.32

* Bereikbaar 24 uur op 24 / 7 dagen op 7

* Indien u binnen 24 uur na hospitalisatie contact opneemt met DKV:

– Rechtstreekse afhandeling tussen DKV en het ziekenhuis
– Achteraf ontvangt u de afrekening van de DKV tussenkomst en het saldo dat niet ten laste wordt genomen door DKV (bv. franchise, dranken, telefoonkosten, …)

* Indien u na 24 uur na hospitalisatie contact opneemt met DKV:

– Aangifteformulier versturen naar DKV
– Originele facturen, kostennota’s en bewijs terugbetaling ziekenfonds… versturen naar DKV
– Factuur wordt terugbetaald op uw rekening


We wensen jullie een veilig en prettig verlof!

donderdag 26 juni 2014

Arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie.

Het is vakantie, je verlaat het bedrijf, je stelt jezelf al voor in de schaduw onder de palmbomen en … wat een ramp, je krijgt een ongeval of je wordt ziek. Daar gaat jouw vakantie! Kan je deze verloren dagen overdragen? Jammer genoeg is er een verschillende reglementering van toepassing naargelang je arbeidsongeschikt wordt aan de vooravond van je vakantie of tijdens je vakantie.

Als een werknemer ziek valt vóór de voorziene vakantieperiode, behoudt hij het recht op zijn verlof. De afwezigheidsdagen zijn dagen van arbeidsongeschiktheid en de vakantiedagen kunnen achteraf worden opgenomen, wanneer de ongeschiktheidsperiode is afgelopen.

Als de werknemer ziek valt tijdens zijn vakantie, worden de afwezigheidsdagen beschouwd als verlofdagen en niet als ziektedagen. Bijgevolg kunnen de vakantiedagen tijdens dewelke de werknemer ziek was, niet worden overgedragen.

maandag 9 juni 2014

Samen sterker: groepsaankoop (elektrische) fiets.

Een tijdje geleden hadden we jullie al eens geïnformeerd i.v.m. de groepsaankoop via "Samen Sterker", de coöperatieve vennootschap die met de socialistische beweging opgericht is.

Samen Sterker gooit zich op de fietsenmarkt. Ze bieden zowel elektrische als gewone fietsen aan tegen zeer scherpe prijzen en met een goede service.

Wil je een proefrit maken op een elektrische fiets? Dat kan nog op volgend moment en locatie:

Zaterdag 21/06/2014 – Sporthal Eeklo, Burg. Lionel Pussemierstraat 157 te 9900 Eeklo van 10u tot 12u.

 • De types (ELEKTRISCHE, PLOOI-, STADS- EN KINDERFIETSEN), prijzen én kortingen vind je hier: Fietsenactie Samen Sterker

 • Je kan daar ook een lijst raadplegen met winkels waar deze modellen staan.
  Deze aanbieding geldt voor iedereen (zowel leden als niet-leden).

  maandag 2 juni 2014

  Kilometervergoeding extra opleiding.

  We willen jullie nogmaals wijzen op het belang van het invullen van een onkostennota bij extra verplaatsing:

 • Nota kilometervergoeding

 • We verwijzen ook nog eens naar onze nota van 26 maart "Invullen onkostennota bij extra verplaatsing" in de rechterkolom onder 'info'.

  dinsdag 27 mei 2014

  Belastingsservice ABVV Oost-Vlaanderen.

  Hierbij vind je een overzicht van de zitdagen die het ABVV Oost Vlaanderen organiseert in het kader van onze jaarlijkse belastingsservice.
  Het is aangeraden om een afspraak te maken.

 • Data van zitdagen om af te spreken in jouw buurt: Klik hier

 • Deze service geldt enkel voor onze leden.

  Groeten

  maandag 26 mei 2014

  Jaarrekening 2013.

  Vandaag werd de jaarrekening 2013 overlopen. De economische & financiële informatie voor het jaar 2013 werd met de OR besproken.

  Onderstaande link is enkel te openen met een paswoord:

 • Jaarrekening 2013

 • Deze informatie wordt bekendgemaakt op de algemene vergadering van aandeelhouders op 4 juni 2014.

  maandag 19 mei 2014

  Verkiezingen: Stem slim, stem links...

  Heb je er altijd al van gedroomd om te werken tot 65 jaar?
  Een indexsprong in 2015? Sectorale CAO's waarbij bedrijven niet verplicht zijn deze te respecteren?

  Het kan ook anders...


  Het is duidelijk dat alle sociale verworvenheden van de arbeidersbeweging op de helling staan in het 'Vlaanderen van morgen'. Een linkse stem is meer dan ooit noodzakelijk.

  Neem eens de tijd om onderstaande link door te nemen...

 • Stem links

 • Wij willen jullie een kandidaat voorstellen... Erwin Callebaut, gewestelijk secretaris ABVV, kandidaat op de lijst SP.a.
  Hij is lijstduwer bij de opvolgers op de Vlaamse lijst.


  ...omdat hij al jaren opkomt voor de rechten van de actieve werknemers.
  ...omdat hij diegenen die niet meer kunnen werken door ontslag, ziekte, leeftijd niet vergeet.
  ...omdat we er van overtuigd zijn dat die reflexen ingebakken zitten in zijn wezen en hij die boodschap in de politiek zeker zal meenemen.

  vrijdag 16 mei 2014

  Wijziging aanvangsuur brandweeroefeningen.

  Uit de bevraging om het aanvangsuur van de brandweeroefeningen te veranderen, blijkt dat bijna de volledige brandweerploeg unaniem gekozen heeft om de brandweeroefeningen om 10u00 te laten aanvangen i.p.v. 09u30.

  Gezien de overweldigende meerderheid, zal dit nieuwe aanvangsuur al aanvangen vanaf 27/05 as. (oefening 5).