woensdag 30 september 2015

Protocolakkoord sector-CAO papierproductie (PC129-PC221)

Voor de sector papierproductie is er een protocolakkoord tussen vakbonden & werkgevers.
Dit akkoord tussen werkgevers & vakbonden moet wel nog de goedkeuring krijgen van hun leden.

Lees het protocolakkoord HIER

De mensen die in aanmerking komen om in SWT te gaan, vragen we om het formulier C17-beroepsverleden in te vullen of te laten invullen bij hun vakbond.
Dit is om na te gaan of de kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag voldoet aan de anciënniteitsvereiste.

Het C17-formulier vind je HIER

De ABVV-militanten

dinsdag 29 september 2015

Heb je deze maand ook al jouw brief ontvangen?

Je weet wel, die brief van jouw elektriciteitsleverancier waarop staat dat je vanaf september 15% meer BTW moet betalen op je verbruik. Je moet eens de verhoging maal 12 maanden rekenen. Al een serieuze hap uit jouw budget, niet?

En je loon, gezien dat dit niet wordt verhoogd door de indexsprong? Weet je dat dit 2% is die je verliest voor de rest van je loopbaan? Voor een gemiddelde loopbaan (nog 25 jaar te gaan) en een gemiddeld loon (3200 euro bruto) betekent dit een verlies van meer dan 20 000 euro, in feite een mooie gezinswagen. Hallucinante cijfers, toch? En waarom?

Een schande dat jij moet inleveren, als je weet dat de werkgeversbijdragen voor onze sociale zekerheid met 8% dalen en zij hiervoor geen enkele bijkomende job moeten creëren! Mooie taks shift he, die de regering tijdens de zomer snel in alle stilte heeft beslist!?! Nog een natte droom is om de barema’s af te schaffen, op dit moment waarschijnlijk de enige wettelijke loonsverhoging die je nog kan krijgen. Loon naar werken zeggen ze. Mooie leuze, maar wie gaat bepalen of je een verhoging verdient, denk je?

Heb jij een groepsverzekering op het werk? Weet dan dat de regering de leeftijd waarop je die gespaarde som kan opnemen wil verhogen en bovendien de gegarandeerde interest wil afschaffen. Maar ooit heb jij die groepsverzekering gekregen als een vorm van loon natuurlijk. De regering wil de wet die dit regelt afschaffen en een minder gunstige wet maken. Dit noemen wij contractbreuk!

De lijst met maatregelen is eindeloos, alles bij elkaar veel te lang om in een mail te zetten. We zwijgen dan nog over alle andere verhoogde facturen: zorgverzekering maal 2, verhoogde accijnzen op diesel, alcohol, frisdranken, geen index op kinderbijslag, duurder water, verhoogd inschrijvingsgeld (+270 euro per kind voor wie hogeschoolstudenten heeft), duurder openbaar vervoer, verkleinde openbare omroep enz...

En het strafste van al is dat de regering er dan nog in slaagt om de neuzen van de mensen te richten naar de vluchtelingen, dat zij een bedreiging zijn voor onze welvaart en sociale zekerheid! En de media doet daar gretig aan mee. De grote vermogens worden gespaard, bedrijven betalen nog minder belastingen. Deze regering is geen regering voor werknemers, maar voor de rijken. Zij is de échte bedreiging van onze welvaart!

Ben jij ook gedegouteerd door het bovenstaande?

Laat het dan zien en kom met ons mee naar Brussel op 7 oktober!

dinsdag 22 september 2015

Kort verslag SV van 21 september 2015.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 21/09/2015 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Voorbeelden taxshift.vrijdag 18 september 2015

Afkappen overuren eind september.

Eind deze maand worden overuren >72u afgekapt & uitbetaald.
Wie meer dan 72 overuren heeft, maar ze deze maand niet meer kan inplannnen en deze toch wenst te recupereren, kan dit doorgeven aan de loonadministratie voor het eind van de maand.

Let op: Ook al zijn de overuren al ingepland (en van de teller op pronet), toch tellen ze nog mee voor het afkappen op het eind van elk kwartaal.

V.b.: ik heb 76 uren staan op 21/9 en ik plan die dag 8 overuren in op 23/10. Na inplannen sta ik op 21/9 in pronet met een saldo van 68 uur (=76-8). Toch worden er 4 uren afgekapt op 30/9 omdat ik die dag nog steeds op 76 uur sta (al zegt de teller 68 uur). Houd hier dus rekening mee!

donderdag 17 september 2015

Kort verslag OR van 16 september 2015.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van 16/09/2015 is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

dinsdag 15 september 2015

Nationale betoging 7 oktober 2015.

Op 7 oktober is de regering-Michel een jaar aan de macht. Een jaar lang nam ze onverteerbare maatregelen voor de werknemers, mensen die aangewezen zijn op een uitkering en diegenen die de toekomst van het land zijn. Antisociale maatregelen die ons enkel kruimels overlaten. Het beleid van de deelregeringen is al niet veel beter. De werkgevers en de financiële lobby’s zitten in een zetel.

En het gaat maar door. De onevenwichtige en onrechtvaardige tax shift van juli toont dat we klaar moeten zijn voor een nieuwe fase van verzet, want er zijn alternatieven!

De lasten voor de gezinnen (o.a. verhoging btw op elektriciteit), de lusten voor grote bedrijven en grote vermogens (o.a. vermindering werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid zonder voorwaarden om jobs te behouden of te creëren, geen vermogenswinstbelasting)? Dat pikken wij niet!

ABVV, ACV en ACLVB zetten dus het verzet verder en nodigen de andere sociale bewegingen uit dit verzet breed te ondersteunen!


Voor deze verjaardag trakteren we hen op een nationale betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront en samen met de sociale bewegingen. Want voor de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen blijven er na 1 jaar regeringsbeleid alleen maar kruimels over.

De indexsprong, de beperking van de welvaartsvastheid, de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de uitholling van het eindeloopbaanbeleid (SWT, vervroegd pensioen, landingsbaan), het opleggen van absurde beschikbaarheidsregels, de harde activering van zieken en invaliden, de halvering van de inkomensgarantie-uitkering, de ingrepen in de inschakelingsuitkering, de afschaffing van de anciënniteitstoeslag, talrijke en zware ingrepen in de openbare sectoren en de overheidspensioenen, de verhoging van de bijdrage zorgverzekering, de verhoging van de facturen voor elektriciteit en water, de vermindering van de woonbonus, de verhoging van de tarieven van De Lijn en het beperken van het aanbod van openbaar vervoer, de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs… Met bovenop nog eens de invoering van de flexi-jobs in de horeca, van nachtarbeid in de e-commerce, en tal van andere ingrepen die ons boven het hoofd hangen.

Daarom eisen we van de regeringen en de werkgevers:

— het herstel van de koopkracht;
— een verschuiving van belastingen met een rechtvaardige bijdrage van grote vermogens en kapitaalinkomens;
— een sociaal overleg dat inzet op hogere pensioenen;
— banenplannen met extra inspanningen om kwetsbare groepen als jongeren, oudere en langdurig werklozen aan het werk te krijgen en te houden;
— een sociaal overleg over werkbaar en duurzaam werk met tastbare resultaten;
— aanzienlijke en kwalitatieve investeringen in de openbare diensten en de non-profit;
— behoud en versterking van de federale sociale zekerheid die bij inactiviteit de koopkracht vrijwaart en mensen uit de armoede houdt;
— vrijwaring en versterking van de arbeidsbescherming;
— ernstig sociaal overleg.

De vakbonden zijn klaar voor een nieuwe fase van verzet, want er zijn alternatieven.

Leden die wensen mee te manifesteren in Brussel, kunnen voor 1 oktober hun naam doorgeven aan een afgevaardigde van ABVV. Wij zorgen er voor dat jouw treinticket gereserveerd wordt.

Data decoratie 2015.

Nijverheidseretekens:
Heeft plaats op 1 oktober 2015.

S.E.-pin:
Heeft plaats op 26 november 2015.

De financiële premie vind je hier

De gedecoreerde arbeider heeft recht op één dag voor het decoratiefeest, t.t.z. de nacht vóór het decoratiefeest, de dag zelf of de eerstvolgende werkdag volgend op het decoratiefeest.
Deze dag kan in proteam aangevraagd worden met 'klein verlet' én met vermelding 'decoratie'.

De ABVV-militanten feliciteren iedereen (die hiervoor in aanmerking komt) met zijn decoratie.

woensdag 19 augustus 2015

Kort verslag OR van 19 augustus 2015.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag 19/08/2015 is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

dinsdag 18 augustus 2015

Getrouwheidspremie 2015.

Getrouwheidspremie 2015 per dienstjaar: € 16,4363

De getrouwheidspremie wordt uitbetaald met de afrekening van augustus.

Toekenningsvoorwaarden:
minstens 21 jaar oud zijn
vanaf het 3de dienstjaar
in dienst zijn op datum van uitbetaling
personeelsleden in pensioen of in een vorm van vervroegd pensioen hebben eveneens recht (enkel in het jaar van oppensioenstelling)

Personen hebben geen recht op getrouwheidspremie:
ontslag op eigen verzoek
ontslag wegens dringende reden
ontslag door werkgever
zieken langer dan 1 jaar

(Ook te vinden onder 'loon/premie' in rechter kolom)

maandag 17 augustus 2015

SV van 17 augustus 2015.

Op de syndicale vergadering van 17/08/2015 werd een nieuwe regeling 'economische werkloosheid arbeiders' goedgekeurd.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

dinsdag 28 juli 2015

Help de rijken!

(Bron: 'De Morgen' van 28 juli 2015)
(Klik op het artikel om het te lezen)

woensdag 24 juni 2015

C.A.O. onderhandelingen 2015-2016.

Sector onderhandelingen PC129 (papierproductie):

Vandaag heeft de derde vergadering met de werkgevers van de papierproductie plaats gevonden.

Een akkoord over SWT (ex-brugpensioen) op 60 jaar (na loopbaan van 40 jaar voor de mannen; na 31/32/33 jaar voor de vrouwen) is gesloten. Dit moest tijdig neergelegd worden (voor 30 juni 2015).

Hieronder vinden jullie een schematisch overzicht van de mogelijkheden SWT/BP in onze sector. Klik er op om te vergroten.

Ter verduidelijking een beetje commentaar bij het schema:

-CAO 17: is verlengd via een sectorale cao (is vandaag ondertekend)
-Zware beroepen: kan bij de sectorale onderhandelingen nog worden verlengd, de werkgevers willen dit samen met het pakket van de andere eisen bespreken.
-Medische redenen: zelfde commentaar als bij zware beroepen
-56/58 jaar met 40 jaar: 56 jaar kan enkel dit jaar nog.
-58 jaar met 33 jaar waarvan 20 jaar nacht of zware beroepen: idem als bij zware beroepen.

De overige punten van de eisenbundel zullen in september en begin oktober verder bediscussieerd worden.

Bedrijfs-CAO SEL:

Wie voorstellen heeft betreffende de bedrijfs-C.A.O. 2015-2016 mag dit aan ons meedelen.
Deze voorstellen zullen besproken worden onder de vakbonden, zodat een gezamelijk eisenbundel kan opgesteld worden.

maandag 22 juni 2015

Kalender Tour de France 2015.

Voor de wielerfanaten zijn er kalenders beschikbaar met het etappeschema van de 'Tour de France 2015'.
Je kan ze verkrijgen aan de syndicale infoborden (L3-L4-HR) of bij jouw ABVV-afgevaardigde.

Lonen vanaf 1 juli 2015

PAPIERPRODUCTIE - PC 129

De gezondheidsindex werd door de federale regering geblokkeerd op het niveau van maart 2015 (100,66).

In vergelijking met de gezondheidsindex van december 2014 betekent dit nog een stijging met +0,40%.

In januari 2015 kende de sector een negatieve indexering van -0,21%. Deze negatieve indexering werd niet toegepast in overeenstemming met onze sectorale CAO. Ze wordt daarentegen wel afgetrokken van de volgende positieve indexatie.

De lonen zullen bijgevolg nog stijgen met + 0,19%. De stijging had echter groter geweest zonder de indexsprong-maatregel.

De volgende indexering zou, zonder indexsprong, normaal plaatsvinden op 1 januari 2016. Door de indexsprong zal dit nu vermoedelijk pas opnieuw in juli 2017 gebeuren.

De loonlijst vanaf 01/07/2015 vind je HIER of kan je raadplegen in de rechterkolom in rubriek 'Loon/Premie'.