woensdag 21 september 2016

Kort verslag van OR van 21 september 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

dinsdag 20 september 2016

Kort syndicaal verslag van 19 september 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 19 september 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

maandag 19 september 2016

Nationale betoging: 2 jaar regering Michel.

Twee jaar regering Michel, is absoluut geen reden om te feesten. Hogere facturen, minder sociale bescherming en langer, harder en soepeler werken voor minder koopkracht.

Enkel de grote vermogens en bedrijven krijgen cadeaus. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering Bourgeois.

Wij willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid.

Op 29 september betogen we dan ook vóór onze alternatieven:

◾Méér koopkracht. Veel beter voor de economie dan een indexsprong en kleine loonmarge.
◾Méér mensen in een leefbare job. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers.
◾Goede pensioenen. Dat is wat anders dan werken tot 67.
◾Eerlijke belastingen. Elke gemiste euro belasting legt meer druk op de eerlijke belastingbetaler.
◾Goede openbare diensten. Daar wordt wel iedereen beter van.
◾Sociale zekerheid. Investeren in mensen is beter dan erop te besparen.

donderdag 1 september 2016

Vakbond verzet zich tegen afzwakking van vervroegd pensioen voor zwaar werk.

'Licht werk veegt jaren hard labeur niet uit:'

(Klik op het artikel om het te kunnen lezen)
(Uit 'De Morgen' van 1 september 2016)

woensdag 31 augustus 2016

Zwaar beroep? Alleen als er nog geld voor is.

(Klik op het artikel om het te kunnen lezen)
(Uit 'De Morgen' van 31 augustus 2016)

donderdag 18 augustus 2016

Kort verslag OR van 17 augustus 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

woensdag 17 augustus 2016

SV van 16 augustus 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van gisteren 16 augustus 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

donderdag 11 augustus 2016

Getrouwheidspremie 2016.

Getrouwheidspremie 2016 per dienstjaar: € 16,5810

De getrouwheidspremie wordt uitbetaald met de afrekening van augustus.

Toekenningsvoorwaarden:
minstens 21 jaar oud zijn
vanaf het 3de dienstjaar
in dienst zijn op datum van uitbetaling
personeelsleden in pensioen of in een vorm van vervroegd pensioen hebben eveneens recht (enkel in het jaar van oppensioenstelling)

Personen hebben geen recht op getrouwheidspremie:
ontslag op eigen verzoek
ontslag wegens dringende reden
ontslag door werkgever
zieken langer dan 1 jaar

(Ook te vinden onder 'loon/premie' in rechter kolom)

dinsdag 5 juli 2016

Lonen vanaf 1 juli 2016.

De lonen van de sector papierproductie worden op 1 juli 2016 met 0,88% geïndexeerd.
De volgende indexering zal plaatsvinden op 1 januari 2017 en zal gebaseerd zijn op de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex tussen juni 2016 en december 2016.
Klik HIER, of raadpleeg de loonlijst in de rechterkolom onder rubriek Loon/Premie.

woensdag 15 juni 2016

Kort verslag OR van 15 juni 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

donderdag 26 mei 2016

EFI: jaarrekening 2015.

De economische & financiële informatie voor het jaar 2015 werd vandaag met de OR besproken.

Klik HIER: Jaarrekening 2015.

Paswoord vereist.

Deze informatie wordt bekendgemaakt op de algemene vergadering van aandeelhouders op 1 juni 2016.

dinsdag 24 mei 2016

Kort verslag syndicale vergadering van 23 mei 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 23 mei 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Info aan personeel.

Na de voor ons teleurstellende resultaten op de sociale verkiezingen, hebben wij beslist om het anders aan te pakken.

Doordat eerlijkheid, waarheidsgetrouw en bescheidenheid niet doeltreffend zijn voor een goede verkiezingsuitslag, en dagdagelijkse werking niet beloond wordt, zullen wij onze syndicale werking wat meer in de verf zetten in de hoop om volgende keer jullie vertrouwen te krijgen.

De ABVV-militanten.

zaterdag 21 mei 2016

Nationale betoging: De maat is vol!


Jobs, koopkracht en eerlijke belastingen. Dat zijn de drie sleutels om uit de problemen te geraken. Daar komen onze alternatieven op neer. Daarover willen wij gehoord worden.

We hebben ze alle drie nodig. De ene helpt niet zonder de andere.

Meer jobs en volwaardige jobs.  Dat wil zeggen dat je werkbaar werk krijgt met een volwaardig arbeidscontract.
Meer koopkracht, om te voorzien in je levensonderhoud. Mee met de groeiende levensstandaard, mee met de evolutie van de prijzen. Ook als je terugvalt op een uitkering, ook als je met pensioen gaat.

Met jobs en koopkracht zwengel je de economie weer aan, daar moet in geïnvesteerd worden. Dat is een ijzersterke economische logica.
En daarvoor heb je ook eerlijke belastingen nodig. Kleine inkomens moeten ontzien worden. De centen moeten nu eindelijk gehaald worden bij grote vermogens en riante winsten. En in de belastingparadijzen.
En die centen zijn nodig om te investeren in onze economie, in onze maatschappij, in onze welvaartstaat.

Met de hele vakbondsbeweging spreken we in naam van meer dan 3 miljoen werknemers.
In een democratie moet daar rekening mee gehouden worden. Maar we zitten opgezadeld met een rechtse, neoliberale regering die vakbonden en sociaal overleg aan de kant schuift en koppig voortgaat met een desastreus beleid.

Er komen geen nieuwe jobs. Integendeel, de tewerkstellingsgraad in ons land duikelt naar beneden. De jobs waar mee gepronkt wordt zijn halfslachtige, tijdelijke of deeltijdse flexijobs.
Veel meer leveren bijdrageverminderingen en fiscale cadeaus aan bedrijven niet op.
Er komt ook geen eerlijker belastingstelsel. Integendeel, de lasten voor de gewone burgers schieten de hoogte in terwijl grote kapitalen onaangeroerd blijven. Bedrijven krijgen zelfs uitzicht op belastingvermindering.
Maar ondertussen krijgt de regering de overheidsbegroting niet in evenwicht. Ze wil nog vele miljarden besparen. Werknemers zullen nog heel zwaar moeten inleveren, zo kondigt ze nu al aan. De minister van Werk vindt dat we boven onze stand leven.

Dit rechtse beleid is niet alleen onrechtvaardig, het werkt ook niet. De maat is vol.
Niemand is bereid morgen 45 uur per week te werken om een politiek ter wille te zijn die niet werkt. Niemand gelooft dat we daarmee één job gaan creëren.

Wij willen dat de economie uit het slop wordt gehaald met jobs, koopkracht en eerlijke belastingen.  We gaan kordaat in het verzet.

Met een nationale betoging op 24 mei.
Met een algemene staking op 24 juni.
Belastingaangifte 2016.

Informatie betreffende het invullen van uw belastingaangifte:

Vrijstelling woon-werkverkeer
Voor de terugbetaling woon-werkverkeer (vak 18 in code 254 op fiscale fiche), mag u vrijstelling van belasting vragen voor:

-maximum 380 € indien u met de wagen komt
-volledig bedrag indien u bewijsstukken van openbaar vervoer kan voorleggen
U moet uw keuze vermelden naast de code 1255-06 (respectievelijk 2255-73).

Vrijstelling niet-recurrente resultaatgebonden voordelen:
De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (PBRS-bonus) werd ook vermeld op de fiscale fiche bij vak 13 in code 242.
Deze inkomsten moeten vermeld worden bij de code 1242-19 (respectievelijk 2242-86) op de belastingaangifte.

MAAR, de belastingplichtige is zelf gehouden om de vrijstelling te vermelden in de aangifte personenbelasting, en dit bij de code 1244-17 (respectievelijk 2244-84). Daar kan dus hetzelfde bedrag worden opgenomen als in de vorige code, maar met een maximum van 2.722 euro. De belastingadministratie past de vrijstelling dus niet automatisch toe!

Dienstencheques:
De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering.(Vak X - H code 3364/4364)
Voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot €1.400 per persoon en per jaar. Uw belastingvermindering is berekend op basis van een belastingtarief van 30%. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.
Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.


Enkel voor de ABVV-leden:

Wil je jouw belastingsbrief laten invullen door onze diensten?
Dit kan in Gent, Eeklo, Deinze, Zelzate, Stekene...
Maak een afspraak bij één van onze kantoren via onderstaande link:

ABVV Belastingsservice 2016: klik hier